Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
Junior afdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   09-06-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde 07.06.2021 kl. 16.00 -17.30

Afbud: Jan

 

Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra sidste møde: Dirigent generalforsamling. Tjek af vedtægter – se bilag med forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 16. august

 

Padelprojekt Grenaa Tennisklub: bilag vedlagt med forslag til folder.

Indvielse – dato – tidspunkt – annoncer / pr / NEWS- hvem klipper snoren – traktement.

Padelbanen indvies 19.06.2021 kl. 13 af borgmester Jan Petersen. Der vil være en annonce i ugeavisen i denne uge, og News om begivenheden er udsendt til medlemmerne. Mogens har sørget for drikke og Birgitte har bagt kransekage. Erik medbringer rød løber.

Der vil være en opvisningskamp ledet af Klaus. (Jan holder i aftalen om opvisning). Henrik / Fonden er ansvarlig for 1. del af arrangementet, Mogens / Tennisklubben er ansvarlig for 2. del.

 

Genopretning af arealet omkring padelbanen, herunder fældning af træer.

Poul Erik, Jan og Mogens er tovholdere på genopretning af arealet omkring padelbanen. Der bliver sået græs, sået blomsterfrø, fjernet et stykke af stakittet og lagt fliser. Henrik bestiller fliser. Kommunen fælder træer ved padelbanen i denne uge.

 

Ansvarlig for vedligehold af padelbane?

Fonden drifter og vedligeholder padelbanen indtil 31.12.2021. Der skal herefter laves en aftale mellem Fonden og Klubben om leje af padelbane samt drift.

Vi beder Henrik – formand for Fonden - om at lave et udkast til drift af padelbanen inkl. leje.

 

Udlån af bat og bolde. Hvordan sikrer vi, at bat og bolde ikke forsvinder? Mogens indkøber en transparent kasse på hjul til opbevaring af padeludstyr  - 5 bats, 3 rør bolde på padelbanen.

Inden spillerne starter spillet på banen, tjekker spillerne kassens indhold, da man er ansvarlig for bolde og bats. Giv Mogens en sms besked på 30891477, hvis der mangler udstyr. Opslag på padelbanen. (Lissy).

 

Låsesystem – kode og/eller chip?

Låsesystemet er med kode. Hvis man ønsker en chip, kan den tilkøbes for 50 kr.,

 

Booking – hvor mange bookinger kan man have?

Medlemmerne kan booke 1 tid på padelbanen og 1 tid på tennisbane / hal samtidig.

 

Hvad gør vi, hvis folk udlåner deres kode/chip til ikke-medlemmer?

Det gør man selvfølgelig ikke og kan i værste fald medføre eksklusion jf. §5 i vedtægterne.

 

Hvad er maks. antal padelmedlemmer? 80 medlemmer er maks.

 

Næste møde. 09.08.2021 kl. 16 – 17.30

 

Jens udsender indkaldelse til generalforsamling, dagsorden, forslag til vedtægtsændringer, regnskab, kontingentregulativ inkl. padelkontingent senest 31.07.2021

 

NB. Padelfolder udsendes i NEWS og lægges på hjemmesiden, når låsesystemet virker.

 

 

                                                                                                                                                           i.     Lissy 08.06. 2021