Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   11-08-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde 09.08.2021 kl. 16.00 -18.00

 

§  Referatet er godkendt og alle medlemmer har nu fået en kode, som skal bruges til hallen og den nye padelbane. Padelbanen er bane 8.

 

§  Generalforsamling 16.08.2021: Formøde kl. 18 (Lissy bestiller smørrebrød), traktement til generalforsamlingen indkøbes af Birgitte, dirigenten er på plads, NP sørger for gaver til de berørte. NP sørger også for drikkevarer til aftenen.

Kontingentregulativ er på plads og er vedlagt referatet.

 

§  Lejeaftale med Fonden om padelbanen - NP. Udkast fra Fonden til lejeaftale blev udleveret på mødet og efter en snak godkendt af bestyrelsen. Det endelige dokument underskrives af Henrik og Mogens og sendes til bestyrelserne i Fonden og Tennisklubben.

 

§  Fremtidigt vedligehold af grusbaner, padelbane og hal – Baneudvalget har lavet et forslag - se vedlagte bilag, som blev godkendt af de berørte parter og bestyrelsen. Der skal nu indgås en service aftale med A-sport, og det anmoder vi derfor Fonden om at gøre. Vi anbefaler den aftale, som koster ca 7000,- kr -  se vedlagte muligheder.

 

Der er en del opgaver på to do listen, inden området om og ved padelbanen kan tages i brug:

Jan har fået opgaven med fliselægning . Deadline 1. okt.

Mogens har sandopgaven.

Poul Erik har glasvægopgaven.

Fejning m.m. Erik har opgaven.

Oprydning i skur og omgivelser på arbejdsdagen.

 

§  Nyt fra Træningsudvalget. – Trænerteamet  (Jørgen, Ole, Barbora og muligvis endnu én ung tennisspiller fra IB uddannelsen) er godt i gang med eftersommer træningen for både unge og voksne.

 

§  Sociale aktiviteter herunder Klubmesterskaber – aktivitetsudvalget. Erik laver et opslag om Klubmesterskaber 28.08 2021. Tilmelding senest den 25. august.

 

Dagen starter kl. 9. Tilmeldte får en makker på dagen ved lodtrækning.

 

§  Info til medlemmer og andre interesserede – måske ændringer til vores info folder. Mogens tager en snak med DGI, om de kan lave en padelfolder med fokus pay and play. Flyers til næste sommer.

 

§  Sponsor aftaler / firmaaftaler i fremtiden for padel og tennis. NP og Lissy kommer med et forslag til næste møde. Forslaget skal være aftaler for to år, vi skal finde et beløb for helårsaftaler og et beløb for sommeraftaler m.m. Priser med og uden padel. Vi skal tage stilling til, om firmaer fra samme branche kan indgå aftaler med os.

 

§  Evt. Der efterlyses boldtilskud til padel fra Kommunen – Mogens har opgaven og giver besked til NP.

 

§  Konstitueringsmøde efter generalforsamlingen

 

Lissy 10.08.2021