Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   09-09-21

 

Vintersæsonen 2021-2022

 

Kære medlemmer af Grenaa Tennisklub.
Det er nu tid til at melde ønsker om faste haltimer ind til kassereren, der står for fordelingen sammen med næstformanden.


Ønsker I en fast tid i hallen, skal I skrive en mail til gtkvintertennis@gmail.com med de her oplysninger:


- hvor mange, I er samt jeres medlemsnumre
- den haltid I havde i sæsonen 2020-2021, såfremt det er den, I ønsker igen
- det antal timer, I ønsker samt det tidsrum, de skal ligge i, for eksempel to timer torsdag imellem klokken 9 og 14. Vi ser meget velvilligt på dem, der er mest fleksible.

Ved konflikter, hvor flere ønsker timer i det samme tidsrum, foreslår vi en løsning, og de berørte får besked på at sætte sig sammen og løse konflikten. Lykkes det ikke, bliver vores forslag det, der gælder.
Torsdag klokken 16 - 19 er der træning, og i det tidsrum kan man ikke få en haltid.

Tidsfrist for at reservere haltider er onsdag den 15. september klokken 12.00.


Når haltimerne er på plads, og de er meldt ud, betaler man inden lørdag d. 25/9. Den person, der har ansøgt om haltiden, skal betale for det hele. I skal selv afregne indbyrdes.
En haltime koster 1.200 kroner. (Prisen er reduceret til 800 kroner – på grund af Covid-19 - for dem, der havde faste timer sidste vinter.)

Sidste frist for betaling af kontingent er ligeledes d. 25/9 og afregnes separat, uafhængigt af betaling for haltimer. Man skal naturligvis være medlem og betale vinterkontingent for at kunne spille i hallen. Alle, der benytter hallen, skal have betalt kontingent inden lørdag d. 25/9.

Der kan ikke købes haltimer efter 1. oktober.

Der vil også blive lagt loft over salg af medlemskaber i år.

(Jeg træffes ikke i perioden 18. til 25. september.)

Niels-Peter

 

 

Kontingent Vinter (2021 / 22):

Minier (under 12 år d. 1. maj)

kr.   300

Juniorer (under 18 år d. 1. maj)

kr.   500

Studerende (under 25 år)

kr.   700

Seniorer

kr. 1.000  

2 voksne + 1 barn

kr. 2.000  

2 voksne + 2 børn

kr. 2.300  

 

 

Faste haltimer om vinteren:

kr. 1.200

NB! Man betaler kun ½ kontingent, hvis man var medlems sidste vinter – og ikke allerede har fået ½ kontingent tilbagebetalt.

Betaling af kontingent og faste hal timer indbetales på kontonr.  7320  1228860 med angivelse af navn og mdlemsnummer.