Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   12-09-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde

08.09.2021 kl. 15.00 -17.00

 

1.     Referat fra generalforsamling godkendt. Underskrifter sørger Lissy for. Ønsker fra generalforsamlingen: Vi opretter p numre til p medlemmer, nye trænere får en uddannelsesdag den 18. september med DGI og Jørgen Olesen.

 

2.     Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde: Henrik Nordbek fra Fonden har tegnet en serviceaftale (5.500, -) med A -sport, lejeaftale med Fonden er endnu ikke indgået – kun prisen mangler, boldtilskud fra kommunen er udbetalt til kassereren.

 

3.     Konstituering herunder bemanding af alle udvalg – se bilag.

 

4.     Aflevering af opgaver fra Mogens - Da generalforsamlingen ikke var i stand til at finde / vælge en formand, har bestyrelsen konstitueret sig uden formand og fordelt formandens opgaver mellem de 6 bestyrelsesmedlemmer. NP ændrer adresse hos Kommunen. Lissy hos DGI og DIF. Ansøgninger og diverse indberetninger overgår til kassereren. Træningsudvalget tager hånd om diverse i forhold til trænere.

 

5.     Træningsudvalget/ Juniorafdelingen: trænerkursus for 3 nye træner, der arbejdes på et forældre – barn stævne, bestyrelsen afventer et oplæg om træningsmur fra træningsudvalget.

 

Økonomiudvalget: Kassereren har ansøgt DGI’s coronapulje om et beløb til dækning af tabt indtægt.

 

Baneudvalget: Vi har bortskaffet de ødelagte parasoller – Jan undersøger muligheden for sponserede parasoller til næste sommersæson.

Jan er i gang med at lægge fliser ved. Padelbanen.

 

6.     Vinterbrev – udsendelse og NEWS. – Jens udsender snarest vinterbrevet og News. Brevet skal indeholde banetider fristen 15/9 og betaling senest den 25/9. Hvis medlemmerne ønsker samme tid som sidste år betales den med 800, - kr. Ny tid koster 1200, - kr. Reduceret vinterkontingent for medlemmer fra sidste år er på 500, - kr. Er man både padel og tennismedlem får man mulighed for at booke 2 tider – p medlemmer kalder vi demJ

Jens sender får en liste fra NP på p medlemmer. Udsendelsen indeholder besked om, at NP er på ferie fra den 18/9 til den 25/9.

 

7.     Arbejdsdag - dato 05.11.2021 fra kl. 15-18, vi spiser sammen efter arbejdet (Guldkylling), som vi plejer. Jan medbringer trailer. Lissy laver en plan for dagen samt opslag i Klubhuset, hvor man kan tilmelde sig.

 

8.     Evaluering af Klubmesterskab og Rigtige Kvinder. Begge arrangementer var vellykkede. Klubmesterskaberne ser ud til at have fundet en god model for afviklingen.  Vi gentager succesen næste år den sidste lørdag i august.

 

Rigtige kvinder for 17. gang - med 36 tilmeldte på den første søndag i september - er også en succes, og vi har begejstrede deltagere år efter år – nye så vel som gamle. Vi fortsætter også næste år 04.09.2022.

 

 

9.     Firmaaftaler – et oplæg / udkast. – vi besluttede os for 2 firma aftaler - 1 aftale med adgang til at spille tennis og padel (p- aftale) – varighed 1 år – pris 8000, - kr., og 1 aftale, hvor interessen primært er at støtte Grenaa Tennisklub – varighed 2 år – pris 5000,-kr – se vedlagte bilag.

 

NP og Lissy laver aftalepapiret færdig, og Lissy tegner nye aftaler fra efteråret 2021 – 5 gamle aftaler udløber pr. 1. oktober.

 

10.  Næste møde – 05.11.21 kl. 14-15 lige inden arbejdsdagen.

 

 

 

 

 

Lissy 12.09.2021