Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   07-11-21

 

Referat fra bestyrelsesmøde

05.11.21 kl. 14-15.

     Afbud: Birgitte

 

1.     Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde: Fliselægning ved padelbanen, som er tæt på at blive iværksat. Der kommer sand/grus i næste uge. Det utætte tag på Klubhusets ”pulterrum” er nu lavet af JanJ Adresseændringer er klaret som aftalt. Der er indtil nu tegnet 2 firmaaftaler i stedet for de aftaler, der er udløbet.

Jens vil du ikke opdatere hjemmesiden i forhold til aftaler. Per Møller og Aalsrode Smede-og Maskinfabrik er nytegnede. Elcon og Nyt Syn udgår. Mangler tilbagemelding fra 3 firmaer. LN rykker for svar.

 

2.     Evaluering af salg af timer i hallen – medlemskaber m.v. – Vi har det samme antal medlemmer som sidste år plus et par stykker. Salg af timer er også det samme som sidste år. Vi håber på en coronafri vintersæson. Vi har 27 padelmedlemmer (ren padel).

 

3.     Vores økonomi er god p.t. Vi har fået corona tilskud fra DGI på 10.000, - kr og det sædvanlige tilskud fra Norddjurs Kommune på 34.000, -kr. Dog har vi endnu ikke betalt Fonden for leje af padelbane. Det nye nøglesystem betales af Fonden, så vidt vides, da administration af systemet nu klares digitalt.

Jan Hansen indhenter tilbud på udendørs lys fra klubhus til padelbane. Det er svært at finde padlbanen om aftenen her i vinter.

 

4.     Nyt fra udvalgene.

Ungdomsafdelingen har delt børnene op i 2 afdelinger, så de yngste kommer fra 16.00-17.30, og de øvede fra 17.30 til 19.00. Det fungerer fint Sidste gang var der 11 blandt de yngste og 8 blandt de øvede.

Gitte, som har været på kursus her i efteråret, er hjælper hver anden uge, og Birgitte har lovet at komme de uger, hun kan.

 

Baneudvalget: Mogens Buhl har overtaget Eriks opgaver indtil Erik igen er fit for fight med et nyt knæ.

16 arbejdsomme og still going strong medlemmer stod for vinterklargøring af baner, klubhus og hal den 5. nov. Vi sluttede af med Guldkylling m.v.

Bestyrelsen er super glad for indsatsen - så stor tak til alle 16,J

 

5.     Diverse meddelelser ex. fra Dansk Padelforbund. Vi ønsker ikke et medlemskab af Dansk Padelforbund endnu. Vi har givet tilsagn til Ung Norddjurs om at være medunderskriver på en ansøgning til Socialstyrelsen om ressourcer til Fritidsvejledning i Norddjurs kommune.

 

6.     Næste møde. Tirsdag den 7. december kl. 15-16.

 

7.     Julefrokost er den 14. januar i Klubhuset. Vi spiller tennis fra kl. 18-19.30 og spiser julemad derefter. Vi inviterer trænerteamet til at deltage – invitation sendes ud pr. mail

 

8.     EVT. Undertegnede kontakter Fonden v /Henrik ang. udsugning hos herrerne og maling af klubhus indvendig. NP kontakter Fonden vedr. leje af padelbane.

 

Forslag til indkøb i 2021efterlyses: afsæt penge til nye lægter på alle baner, samt udskiftning af stakit ved terrasse.

 

Lissy 06.11.2021