Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   12-12-21

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenaa Tennisfond

Onsdag den 8. december.

 

1.

 Formanden: Siden sidst.

Siden sidst er padelbanen blevet færdiggjort og overdraget til Grenaa Tennisklub, som lejer banen af Fonden og drifter den.

Formanden nævnte, at der endnu mangler at blive lagt fliser i området op mod tennishallen – det vil ske når foråret kommer – fliserne er indkøbt

Formanden omtalte herefter, at reparationer af klubhus og hal i den forløbne periode har været på et meget begrænset niveau. Utætheder i taget er repareret at Jan Hansen – Fonden takker ham herfor,.  Udsugningen i de to omklædningsrum er renset af P.E. Have og Jan Hansen – Fonden takker dem herfor. Formanden understregede, hvor vigtigt et er, at der er medlemmer, der vil give en hånd, når det er tiltrængt – herved sparer Fonden mange penge, der kan bruges til glæde for tennissporten i Grenaa. Jan Hansen nævnte, at døren  mod øst til klubhuset har været lidt utæt. En midlertidig reparation har afhjulpet problemet, men bestyrelsen tilsluttede, at hvis der opstår nye problemer med døren, købes en ny – pris ca. 9000 kroner. Samtidig hermed kan man få udbedret indgangspartiet mod syd, hvor slagregn et par gange om året giver vand på gulvet i klubhuset.

Herefter besigtigede bestyrelsen tæppet i hallen – ved baglinjerne er der en vis slitage – man drøftede, om en reparation kunne komme på tale – bestyrelsen vender tilbage til problemet om tæppet. Der var enighed om, at det kun er ved baglinjerne, er der kan iagttages begyndende slitage.

2.

Kassereren gjorde herefter rede for Fondens økonomi: Fondens økonomi er grundlæggende sund. Dette hænger delvist sammen med, at padelbanen kunne betales med egne midler – padelbanen betyder således ingen ekstra renteudgifter/afbetalingsudgifter for Fonden.

Lejen af Padelbanen for næste år blev fastsat til 45.000 kroner, således at afskrivningen af padelbanen kan ske over 10 år.

Kassereren oplyste, at lånet i tennishallen nu udgør 288.000 kroner.

Kassereren foreslog, at Fonden ekstraordinært nedbringer lånet med ca. 100.000 kroner – dette vil give en rentebesparelse på ca. 6000 kroner – også en slags penge!

Kassereren oplyste endvidere, at padelbanen har tiltrukket 27 nye medlemmer, som kun spiller padel. 10 medlemmer fra tennisklubben spiller også padel, således at padelbanen har tiltrukket i alt 37 medlemmer. Man forventer yderligere medlemstilgang i næste sæson, hvor man fra klubbens side planlægger at styrke markedsføringen af banen/padelsporten. Ud over indtægter fra de nye medlemmer har padelbanen genereret 23.000 kroner i pay and play indtægter.

Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for at få overdækket padelbanen, således at man kan spille problemløst hele året rundt. Bestyrelsen er helt åben for, at det kan blive muligt at overdække padelbanen – det vil udviklingen af padelsporten i Grenaa det næste år blive afgørende for. Bestyrelsen vil løbende følge denne udvikling, således at man kan være på forkant med udviklingen.

4.

Eventuelt.

Jan Jürgensen, der nu er flyttet til Århus, lovede at fortsætte i bestyrelsen, hvilket alle erklærede sig meget tilfredse med.

Hermed sluttede mødet, og Formanden kunne takke for god ro og orden.