Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   18-03-22

 

 

 Beretning 2021

Velkommen til alle – dejligt, at se jer og at kunne mødes uden at skulle tænke corona.

Bestyrelsen har ved fælles hjælp stykket denne beretning sammen til jer, da Grenaa Tennisklub desværre ikke fik valgt en formand på sidste års generalforsamling i august 2021.

Corona- som i den grad har påvirket samfundet og dermed også foreningssporten - har også i 2021 været en træls medspiller. Heldigvis dyrker vi en sport, som det meste af året har gode betingelser udendørs og takket være indvielsen af padelbanen i juni 2021, er der flere unge og ”lidt ældre”, der kan nyde godt af begge faciliteter. Vi har p.t. 218 medlemmer.

Dog måtte vi lukke hallen i en periode i vinteren 2021, da restriktionerne på vores område selvfølgelig skulle følges. Vi takker medlemmerne for stor forståelse og har forsøgt at kompensere for dette i vinterkontingentet 21/22.

Grundet lukning af hallen satte vi turbo på klargøring af grusbanerne i 2021, så der var mulighed for at komme til at spille tennis udendørs tidligere end normalt. Det lykkedes heldigvis med stor hjælp fra GIC og vores fantastiske banefolk.

Indendørs og udendørs banerne har igen været i en meget fin stand i 2021, ja, faktisk bedre end nogensinde – tak til banefolkene for det grundige arbejde, som har vist sig at være sliddet værd.

Ved juletid blev der indført corona restriktioner igen, dog var det kun omklædning og bad, der blev berørt denne gang.

Et minimum af bestyrelsesmøder, en udsættelse af 2021 generalforsamlingen til den 16. august kan vi også takke corona for.

Ungdomsafdelingen

Det er heldigvis lykkedes at afvikle alle træningspas i ungdomsafdelingen i det forgangne år - takket være de dygtige trænere – tak til Ole, Jørgen og de tre nye træneruddannede Rikke, Iben og Gitte for jeres indsats.

Vi har tyve medlemmer inkl. løbende udskiftning i begyndergruppen.

For at bevare interessen, tænkes der på at opdele gruppen. Det kan være en mulighed, efter vi har fået tilknyttet nye faste hjælpetrænere.

Skønt der ikke er stor interesse for de arrangementer, der tilbydes gruppen, vil vi fortsætte med at tage initiativer på området i et coronafrit år.

Der har i 2021 været afholdt tennisskole i sommerferien for 18 børn. Endnu engang var det en succes. Tak til Ole Dam og DGI for dette initiativ.

Grenaa Tennisklub er ofte vært, når klubben får besøg af skolerne. Det er altid en god oplevelse både for eleverne og for os.

Baner, klubhus og omgivelser.

Klubhus og omgivelserne er også som sædvanlig holdt i bedste stand, og det nyder vi alle godt af, og spillere udefra roser vores omgivelser og anlæg.

Også på det økonomiske område kan vi være tilfredse, men mere om det, når kassereren gennemgår regnskabet.

Højdepunktet i 2021.

Et flot og målrettet arbejde mellem Grenaa Tennisfond og Grenaa Tennisklub kunne endelig den 19. juni munde ud i en velbesøgt indvielse af den første padelbane på Djursland. Fondens formand Henrik Nordbek afleverede efter sin velkomst padelbanen til Grenaa Tennisklub, og borgmester Jan Petersen kunne derefter klippe snoren til padelbanen. Takket være Norddjurs Kommune, gode sponsorer (BP Electric og Gert Swith) og ikke mindst gode medlemmers arbejde med at gøre banen og omgivelserne klar, er padelsporten nu med til at føre Grenaa Tennisklub ind i en ny tid, hvor både små og store vil kunne dyrke sport og padel på vores flotte anlæg. Tak også til Klaus, som er Klubbens padeltræner, og som har gjort et flot stykke arbejde for at hjælpe nye spillere i gang med denne fremstormende sportsgren.

Kassereren vil senere gøre rede for investeringen i den nye sportsgren, men jeg kan allerede nu konstatere, at klubben p.t. har 27 nye padelmedlemmer, 10 tennismedlemmer betaler også padelmedlemsskab

og padel pay & play indtægter er på godt 26.000, - kr., så mon ikke det viser sig at være en ret god forretning.

Jeg kan tilføje, at bestyrelsen er vældig tilfreds og har store forventninger til den kommende sæson.

På denne dejlige sommerdag i juni og efter åbningen af padelbanen blev Mogens Buhl kåret som årets frivillige idrætsleder i Norddjurs Kommune. Det er så velfortjent en hyldest af vores tidligere formand, som ikke bare har tjent Grenaa Tennisklub i mange år, men i det hele taget ydet et livslangt stykke frivilligt arbejde i Grenaa / Norddjurs kommune til glæde for mange voksne og børn i sportsklubber som Grenaa Badmintonklub og Grenaa Tennisklub.

Kommunikation og medlemsservice:

Et nyt låsesystem er indkøbt til klubben. Et låsesystem, som kan bruges til klubhus, padelbane og hal. Fonden har betalt og betaler løbende abonnementet for dette system.

Adgangskontrollen styres via nettet - en kæmpe fordel at administrator kan klare opgaven uden at skulle være i huset.

Klubbens hjemmeside www.gt.dk bliver brugt. Der har været over 50.000 hits gennem årene.

Gtk news udkom i 2021 med 14 numre og dækker et umiddelbart behov for direkte, hurtig og aktuel kommunikation.

Booking-systemet har også fungeret uden de store problemer.

Udfordringer kom der dog i foråret, da padelbanen skulle kobles på. I andet forsøg lykkedes det heldigvis at få det til at fungere.

Det svage punkt i vores booking er padelbanen, som kan bookes efter en pay&play model.

Niels-Peters tilstedeværelse og mobil er forudsætningen for, at banen kan lejes ud, og bestyrelsen har derfor besluttet at honorere ham for administratorjobbet.

Aktiviteter.

I 2021 har vi afviklet Klubmesterskaber efter en ny model, som vi finder gode takter i og derfor har til hensigt at gentage i 2022. De tilmeldte til mesterskaberne spillede doubler i en 1 herrepulje og 1 damepulje, og makkerne var fundet ved lodtrækning.

Vi lægger os nu fast på den sidste lørdag i august for afviklingen af Klubmesterskaber, så medlemmerne har mulighed for at planlægge deres deltagelse.

En venskabsturnering med Ørum tennisklub har også i år fundet plads i kalenderen i 2021. En succes, som vi også tænker gentaget i 2022.

Rigtige Kvinder den første søndag i september – en vellykket turnering med repræsentanter fra snart sagt alle klubber på Djursland. 40 kvinder, som dyster en hel søndag i forskellige puljer. En dejlig dag, som vi gentager år efter år med stor glæde.

Planer for det videre arbejde i Klubben: Vi planlægger nye aktiviteter i 2022 og glæder os til at se rigtig mange medlemmerne på alle baner også padelbanen. Følg med på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Tak for fremragende samarbejde med Fonden, GIC og Thomas, Norddjurs Kommune, vore sponsorer, som har fornyet deres firmaaftaler i 21/22 og alle vore frivillige hjælpere herunder banefolkene, trænerne i både tennis og padel, arbejdsdagenes frivillige.

Uden den store støtte og opbakning vi får fra alle disse mennesker, kunne vi i bestyrelsen slet ikke klare arbejdet for medlemmerne.

Til allersidst tak til jer for at møde op i dag og til en aktiv og energisk bestyrelse for endnu en sæson i coronaårets skygge.

Hermed overlader jeg beretningen til medlemmernes debat.