Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

   B E S T Y R E L S E S M Ø D E den 06.05 2010 i GTK

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Henrik Nordbek, Poul Erik Have,Betty Carl, Bente Bøgh,

Niels-Peter Meldgaard Nielsen, Ilse Christensen samt webmaster Jens Aarkrog.

 

  1. Økonomi – kassereren udlever resultatopgørelse – der er forespørgsler til et par poster.

 

Alle indkøb til jubilæet skal godkendes af Torben og dermed have overblik over det fastlagte

budget. Der er en sponsorindtægt på 5.000 kr.

 

  1. Teknikken til vandingsanlæg på banerne er istandsat. – vi kan ikke automatisk vande om

natten.

 

Klage over banerne skal sendes til Henrik, der foretager det videre fornødne.    

 

  1. Aktivitetsdag – vi fastholder 08.05 og finder yderligere en ekstra dag – den 05.06 kl. 10.00

 

  1. Jubilæet – der udarbejdes en invitationsliste over emner, der evt. skal inviteres

Trykning af jubilæumsskriftet iværksættes – forhåbentlig med en sponsor.        

                                                                                                            

  1. Eventuelt:  I GTK News gøres klart, at kontingent SKAL være klubben i hænde senest

31.05 2010.

 

            Hvis nøglechip forsvinder, skal der betales 100 kr. i erstatning.

           

            Det skal tydeligt fremgå, at der er fri kaffe og te til medlemmerne.

 

Næste bestyrelsesmøde fast sættes til torsdag den 03.06 2010 kl. 14.10