Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   03-05-22

 

Generalforsamling i Grenaa Tennisfond.

Mandag den 16. maj kl. 19.00

Dagsorden:

1.

Formandens beretning

2.

Kassereren fremlægger og kommenterer regnskabet

3.

Valg

På valg er Torben Bach Sørensen og Henrik Nordbek.

Begge er villige til at modtage genvalg

Valg af suppleant

Valg af revisor

4.

Eventuelt

 

Henrik Nordbek/formand for Grenaa Tennisfond