Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   20-05-22

 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag 18.05.2022 kl. 16 – 17.30

Afbud fra Erik, Jens og Niels Peter.

Referatet fra 29.04.2022 godkendt.

Evaluering af arbejdsdagen – vi er tilfredse med arbejdet og dagen. Takket være de flittige medlemmers indsats blev anlægget trimmet og Klubhuset shinet op, så det præsenterede sig på bedste vis til Tennissportens Dag og Åbning af banerne dagen efter.

Vi er superglade for de gode medlemmers arbejde på arbejdsdagene, og det er altid hyggeligt at kunne afslutte dagen med et godt aftenmåltid.

Tennissportens dag og Åbning af banerne var et tilløbsstykke. Dejligt med liv på alle baner inkl. padelbanen.

Tak til trænere Ole, Gitte, Klaus og Birgitte for indsatsen.

 

Banernes tilstand – banerne ekskl. Bane 6 er i fin stand takket være en stor indsats fra Jan, Poul og Mogens.

Dog er der et par opgaver for GIC p.t., som - trods gentagne henvendelser fra Lissy – ikke er løst endnu. Lissy tager kontakt til Thomas GIC vedr. ukrudt i kanter og spec. på bane 5. Vi skal også aftale et møde med evaluering af klargøringen og besigtigelse af banerne. Jan får besked fra Lissy.

 

Forsinket julefrokost – planen er klar for den 1. juni. Vi mødes kl. 16. Der er afbud fra Jørgen, Gitte og Erik. Lotte kan levere tapas til os – Lissy bestiller, når hun kender antal. NP sørger for drikkevarer. Jens sørger for spil – Ole spiller ikke. Meld lige tilbage til undertegnede, hvis I bliver forhindret. Indtil videre er vi: Jan, Birgitte, Klaus, Jens, Niels Peter, Ole og måske Iben.

Birgitte – opfølgning på rengøring. Den halter. NP tager en snak med rengøringen.

Birgitte tager til 100 års jubilæum i Ebeltoft med en gave fra Grenaa Tennisklub. Vellykket besøg. Ebeltoft blev glade for opmærksomheden.

NP parasoller. 3 stk. er købt og sat op.

Ole sætter nye håndtag på ketsjere. ???

Jan sætter hylde op til krus. Er sat op og krus er placeret på hyldenJ

NP har delt foldere ud til Hotel Marina, Campingpladsen, Kystvejens hotel og Turistinformationen på Torvet.

Test og eftersyn af padelbane i uge 18. Jan var til stede og modtog et par dessiner vedr. pleje af banen ex. Efterspænding af skruer et par gange om året. Mindre sand på banen.

Næste bestyrelsesmøde. Torsdag den 11. august kl. 16-17.30 – meld ud nu, hvis I ikke kan den dato.

EVT.

Hjemmesiden bør opdateres, så man kan læse, hvornår Klaus tilbyder padeltræning. Mix turneringen er afviklet, så væk med den. Under overskriften PADEL bør træningstiden også nævnes.

Get together mandag den 23. maj kl. 19 bør også fremhæves på hjemmesiden ligesom Seniortræningen fra 18-19.

Alle arrangementer og datoer bør nævnes under DET SKER-J

Lissy laver opslag i Klubhuset vedr. seniortræning og padeltræning samt Get together mandag den 23. maj kl. 19 (NP er ansvarlig for dette arrangement). Arrangementerne annonceres også på Facebook.

Der mangler desuden en booking af træningstiden  for padel – NP eller Jens.

Jan har deltaget i Fondens generalforsamling, hvor man diskuterede padelbane og evt. udbygning. Vi sætter padelbane på dagsordenen efter ferien, så vi kan evaluere det første år med banen.

Lissy har lavet en aftale med Simon Dinesen om et møde – tirsdag den 24. maj kl. 10.30 vedr. juniortræning. Trænerne deltager i mødet. Bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage.

Erik må gerne forberede annoncering af Klubmestreskaberne (den sidste lørdag i august – se tidligere referat).

Lissy 19.05.2022