Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
Juniorafdelingen

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   17-08-22

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. august

kl. 16 – 17.30

Afbud: Jens

1.       Referatet fra 18. maj er godkendt.

2.       Erik og Mogens har lavet et oplæg til klubmesterskaberne i Grenaa Tennisklub lørdag den 27. august med start kl. 9. Erik sætter tilmeldingslisterne op i Klubhuset nu. Tilmeldingsfristen er 24.august.

Erik afleverer en liste med alle tilmeldte til Niels Peter, som står for lodtrækningen på dagen.

Erik køber præmier (vin). Birgitte sørger for morgenmad til de fremmødte kl. 9. Spillet starter kl. 10.

Annoncering på Hjemmeside (Jens) og Facebook (Lissy).

3.       Juniortræning herunder kontrakt med Simon – træningsudvalget. Se aftale fra før sommerferien for august / september.

Der afholdes møde i træningsudvalget den 12. august, og der er grønt lys fra bestyrelsen til at lave en aftale med træner Simon Dinesen i vintersæsonen.

Birgitte svarer på en henvendelse fra 10. klasse Center om at spille tennis på anlægget. Vi anbefaler, at 10. klasse deler holdet op på 2 dage.

 

Tennisskolen i sommerferien havde 12 deltagere og forløb fint. Tak til Ole for indsatsen.

4.       Seniortræning og evt. traktement efter træning. Mandage 8., 15., 22. og 29. aug. v/ Jørgen.

Jan og Niels Peter tænder grillen den 15. august. Birgitte og Lissy sørger for traktement den 25. august, hvor Simon igen er med på trænerholdet.

5.     Rengøring – Birgitte tager en snak med Line og får aftalt en fast ugedag for rengøringen.

6.       Fliselægning – Jan har bestilt rendegraver, og der lægges fliser sammen med Poul Erik. Stolper til slåmur er bestilt. Slåmuren kommer op, når fliserne er lagt.

 

Padeludvalget er godt tilfreds med fremgangen for padel i klubben. Der er nu 62 padelmedlemmer. 19 medlemmer ud af de 62 spiller både padel og tennis.

Niels Peter retter henvendelse til DGI vedr. deres bookingsystem for padel. Vores system fungerer ikke optimalt.

7.       Baneudvalget: Erik og Mogens skifter sandet i Hallen. Tjek, om det er samme slags sand, der bruges på padel- og halbane.

Det kniber for Grenaa Idrætscenter at nå lugning af banerne, men de gør, hvad de kan. Medlemmerne er velkomne til at tage et nap medJ

Vi har haft en skade (læk) i brønden med pumpen til vandingsanlægget. Skaden er nu udbedret og bliver uden omkostninger for Klubben.

8.       Økonomi herunder evt. nye indkøb. Vi har en god og sund økonomi, og den lever fuldt ud op til budgettet.

Vi mangler éngangstallerkner, krus m.m. i bæredygtigt materiale. NP undersøger, hvor det kan købes til rimelige penge.

9.       Hjemmeside / NEWS. Medio september sender Jens besked ud om vinterkontingent og faste timer i hallen.

10.   Evt.

Et ex. på en hjemmeside, der er tilpasset mobil og iPad er til gennemsyn i bestyrelsen. Vi skal have en snak med Jens og Norddjurs Kommune om et nyt lay out på hjemmesiden. P.T er det muligt at få hjælp og tilskud fra kommunen. Lissy kontakter fritidskonsulenten og arbejder videre med sagen.

 

Næste møde 4. oktober kl. 15-16.

 

Arbejdsdagen er den 28. oktober kl. 15-18.

 

Tak til Birgitte for flot traktementJ

Lissy 12.08.2022