Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Padel

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Kontingent
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

 

Opdateret   05-10-22

 

Referat fra bestyrelsesmødet 04.10.2022 kl. 16.00-17.30

Referater fra 11. august og 21. september godkendt.

Opsamling på træning og vintersæson for juniorer. Der er indgået en aftale med Simon Dinesen, som er Klubbens nye ungdomstræner om torsdagen kl. 16-19.

Simon prøver at samle spillere fra forskellige klubber på Djursland til at spille tennis i Grenaa Tennisklubs hal i vinter. Vi hilser et tværkommunalt samarbejde og Simon velkommen og er meget glade for at kunne tilbyde juniortræning til tidligere såvel som nye spillere.

Træningsudvalget vil udarbejde et regelsæt for juniortræningen ex. hvem kontakter spillerne ved fravær.

 

Der er indkøbt nyt træningsudstyr fra Presenco – træningsudvalget og Simon står for indkøb i fremtiden.

 

Skolebesøg – der er aftalt et besøg fra Søren Kanne Skolen den 14. oktober. Banerne udendørs er booket samt padelbanen. Ved regnvejr aflyses besøget. Jan vil være til stede under besøget.

 

Salg af haltimer er stort set det samme som sidste år, så hallen er pænt belagt her i vinter.

Kassereren gennemgik regnskabet og sammenholdt med vores budget, må vi konstatere, at vi har en rigtig sund økonomi. Der vil også være et lille overskud fra padel, som hensættes til udvikling af padel.

 

Jens og Lissy er i samarbejde med Lise Abildgaard fra DGI ved at opdatere klubbens Hjemmeside. Vi kommer med et udkast til struktur / lay out til bestyrelsen, når vi når så langt. Formålet med en ny hjemmeside er at gøre den læsbar på iPads og telefoner.

Vi har været så heldige, at få arbejdet med opgradering og nyt lay out betalt af Norddjurs Kommune.

 

Padelaften er planlagt til den 24. oktober kl. 18-20. De inviterede padelspillere og Lars Elkjær formand for tennis og padel i Randers vil give input til Fonden og Klubben om udvikling af padel i Grenaa Tennisklub – jeg videresendte invitationen til bestyerlsen den 23. september.

 

Der er fornyet firmaaftaler med Lemkow, Grenaa Bilcenter, Food Diagnostics og Hansen Furniture.

Stor tak til firmaerne for at fortsætte deres støtte til Grenaa Tennisklub.

 

Vi indgår en ny 3 årig vækstaftale med DGI med flg. målpunkter: Tennissportens Dag, Juniortræning på tværs af kommunegrænser, udvikling af ny brugervenlig hjemmeside, udvikling af padel.

Klubben modtager 2.500,- kr til arbejdet.

Vi har p.t 160 medlemmer og forventer om 3 år at have 300 medlemmer.

 

Nyt fra udvalgene – herunder arbejdsdagen 28.10.2022 kl. 15-18 – Birgitte tog afsked med Ole Dam og Jørgen Olesen på sidste sommertræningsdag den 29. september og sørgede for gaver til Ole og Jørgen, som har gjort et stort stykke arbejde for træningen af de unge mennesker gennem mange mange år.

De fortsætter heldigvis lidt endnu, men på sidelinjen.

 

Arbejdsdagen er planlagt og afvikles på sædvanlig vis. NP sørger for noget til maven, NØ laver en plan for dagen og opslag. JA har annonceret på hjemmesiden, og folk er i gang med at tilmelde sig – se opslag i klubben.

På arbejdsdagen til foråret vil vi tage fat i et nyt program for vedligehold af baner.

Erik har bestilt 8 sække sand til hallen. Jan har styr på bruser i omklædning for kvinder.

Næste møde er en julefrokost for bestyrelsen og finder sted den 9. januar kl. 18. NP planlægger.

                                                                                                                                                            Lissy 05.10 2022