Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

  BESTYRELSESMØDE i GTK den 10.08 2010 kl. 14.30 i klubhuset

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Henrik Nordbek, Poul Erik Have, Betty Carl, Bente Bøgh, Ilse Christensen

samt webmaster Jens Aarkrog. Der var afbud fra Niels-Peter Meldgaard.

ØKONOMI: - kassereren fremlægger resultatopgørelse – det ser fornuftigt ud.

Det vedtages, at indkøb af 3 slæbenet skal afholdes af jubilæumskontoen.

Nuværende medlemstal: ca. 106

Det vedtages at købe kaffen hos KAMA kaffe(Esben Lauridsen).

Tennisskolen – Henrik, Bente og Betty udtrykker glæde over et godt arrangement.

Det vedtages, at Ole bliver betænkt med en flaske vin samt gavekortet på 200 kr., som er modtaget i jubilæumsgave.

Henrik ønsker indkøb af træningsbolde (orange/gule).

Træningsopstart efter ferien 12.08 2010 og ca. 4 gange i sommersæson.

Der skal indhentes børneattest på Ole Dam.

Der er debat om, hvordan klubben kan” indfange” nye medlemmer især ungdommen: evt. ved henven-

delse til idrætslærerne på de 3 folkeskoler – evt. et samarbejde mellem badmintonklubben GBK og tennisklubben – til foråret evt. en folder til husstandsomdeling.

Annoncer om åbent hus giver ingen resultat.

Skiltet på hallen er opsat – der skal sættes belysning på. Træerne skal kappes så meget, at skiltet er synligt.

Klubmesterskaberne starter i dag . Vinderpræmien er røde trøjer fra 30,eren med sort tryk:Klubmester

2.præmien er sokker

Afslutningsfesten 28.08 kl. 18.00. Betaling til Torben ved tilmelding. Pris 70 kr. for buffet. Drikkevarer medbringes. Ilse ser efter brochure hos Super Best.

ANDET: Poul Erik vil indkøbe hyndebokse til banerne(erstatning for bænke) eller evt. bænke.

Næste bestyrelsemøde fastsættes til tirsdag den 21.09 2010 kl. 14.00