Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå tennisfond.

Tirsdag den 8/3 2011.

 1.

Formanden: Siden sidst:

Formanden kunne konstatere, at det sidste år har været positivt for Grenå tennisfond.

Klubhuset er renoveret med nyt indgangsparti og nye vinduer.

Hallen har fået nyt varmesystem og et nyt låsesystem

Nye lysstofrør er opsat i Hallen.

 Tilbage står en reparation/udskiftning af klubhusets tagpap og en reparation af gulvet i herrernes omklædningsrum tæt ved brusekabinen. Bestyrelsen besluttede at lade Jan Jürgensen indhente tilbud på dette arbejde.

 2.

I kassererens fravær gennemgik formanden Henrik Nordbek det reviderede regnskab.

Formanden kunne konstatere, at økonomien i Fonden ser fornuftig ud.

Det besluttedes at fastholde hallejen på 165.000.

 3.

Jan Jürgensen omtalte indkøringen af det nye varmesystem – det ser nu ud til at fungere efter hensigten.

Jan sørger for, at hallen til foråret får en algebehandling – forebyggende!

Bortset fra de under pkt. 1 omtalte reparationsbehov er der ingen påtrængende nye investeringer i vente

 4.

Da kassereren P.E. Have træder tilbage efter veludført arbejde – skal Fonden have en ny kasserer. Da det er praktisk, at Kassereren i Fonden er identisk med kassereren i GTK besluttedes det at afvente, hvem den nye kasserer i Fonden bliver.

 Mødet sluttede i god ro og orden

 Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond