Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

Referat af generalforsamling afholdt i Grenå Tennisfond.

Tirsdag den 8/3 2011.

 

1.

Formandens beretning.

 

Formanden aflagde beretning. Han nævnte de forbedringer, der i årets løb var gennemført for så vidt angår hal og klubhus.

Formanden nævnte, at bestyrelsen regner med til sommer at få lagt nyt tag på klubhuset og at gulvet i herrernes omklædningsrum skal renoveres.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

2.

Det reviderede regnskab blev gennemgået af formanden i kassererens fravær.

Formanden kunne konkludere, at økonomien i Fonden ser fornuftig ud.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

3.

Valg:

Henrik Nordbek, Jan Jürgensen og Torben Bach Sørensen blev genvalgt il bestyrelsen.

Hans Peter Carl fortsætter som medlem af bestyrelsen udpeget af GTK.

Det femte medlem af bestyrelsen i Grenå Tennisfond udpeges senere af GTk´s bestyrelse.

 

4.

Som ny revisor valgtes Erik Svendsen

 

5.

Som bestyrelsessuppleant valgtes Lars Sloth

 

6.

Eventuelt:

Hvis han havde været til stede, ville formanden have takket den afgående kasserer P.E. Have for hans store arbejde med at holde orden på regnskabet og økonomien i Fonden.

Hermed sluttede årets generalforsamling i Grenå Tennisfond i god ro og orden.