Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

BESTYRELSESMØDE i GTK den 22.02.2011 kl. 14.10 i klubhuset.

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Poul Erik Have, Betty Carl, Bente Bøgh, Ilse Christensen samt

webmaster Jens Aarkrog.

ØKONOMI: driftsregnskab 2010 gennemgås og underskrives af  de tilstedeværende medlemmer.

                             Kassereren udleverer endvidere resultatopgørelse.

                             Klubbens  økonomi er pæn og fornuftig.

TRÆNING: Der er 28 juniorer på nuværende tidspunkt. Nogle af vore trænere(4-5 mand) skal på yderligere

trænerkursus. I marts er der et skumminitennisstævne i Ebeltoft, hvor der forventes  del-

tagelse fra GTK.

SPONSORER: Formanden udleverer oversigt over nye sponsoraftaler – der betyder tilsagn på 50.000 kr.

                             fordelt på 3 år. Det besluttes, at der på slåmur samt på ydersiderne af udendørsbanerne må

                             opsættes reklameskilte.

IDEER og TANKER: der fremsættes forslag om, at hvis der skaffes et nyt medlem – efter indmelding og  

                             og betaling – belønnes det med et rør bolde.

FORBEREDELSE til generalforsamling: da kassereren trækker sig, skal der ekstraordinært vælges en ny

                             kasserer.

                             Der er til bestyrelsen kommet et forslag om evt. ændring af A+B timer samt A og B  med-

                             lemmer. Der kan her og nu ikke tages stilling, da kontingentregulativet skal godkendes på

                             generalforsamlingen, og problemet skal videregennemdrøftes.

                             Bente og Betty foretager indkøb til bespisning til generalforsamling.Poul Erik køber vand.