Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

 

    BESTYRELSESMØDE i GTK den 21.09 2010 kl. 14.00 i klubhuset.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt webmaster Jens Aarkrog var mødt.

Kassereren udlever resultatopgørelse.

Det oplyses, at varmestyring skal iværksættes i uge 41 (varetages af Jan Jürgensen).

PÅ nuværende tidspunkt er der i alt 113 medlemmer heraf 70 A 20B medlemmer 1 passivt og 1 studerende

-resten juniorer og minier.

Evaluering af klubmesterskaber:

Der fremsættes ønske om puljekampe i hvert fald i damedouble + to lige store store A og B rækker i herrer.

Finaledagen skal gøres lidt mere struktureret og officiel.

Overskud fra klubfesten ved salg af amerikansk lotteri og auktion i alt 799,50 kr. udleveres til kassereren til

indsættelse på særkonto.

SOMMERTRÆNING: før tennisskolen næsten ingen minier til træning – efter skolen over 10 minier til træning samt 4 voksne nybegyndere.

Tennisskolen er det eneste tiltag, der har givet nye medlemmer. Der har været mange forskellige skoler en hel dag på banerne – det har ikke givet et eneste medlem. – Måske er det en íde til foråret at få 5-6 klasserne på skolerne i tale og måske give dem et månedstilbud og evt. dermed også tiltrække forældrene.

VINTERTRÆNING: der tilbydes træning til minier og juniorer – Molsbrødrene er med i trænerteamet.

Der er trænerkursus her i klubben lørdag den 25.09.

Forslag om et ungdomsudvalg, der tager sig af et evt. ministævne – udvalget består af Henrik og Niels-Peter.

Vinterbooking: – der er en del reservationer på nuværende tidspunkt – Torben fordeler haltimerne.

Julefrokost – der skal reserveres baner hos formanden – benyttelse af lokalerne skal meddeles til formanden.

DGI tennisrejser  - der er ophængt opslag.

Andet: beslysning på skiltet er meget dyrt – skal evt. søges som et sponsorat fra El-CON.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til tirsdag den 23.11 2010 kl. 14.00