Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

         BESTYRELSESMØDE i GTK den 20.02 2012 kl. 19.00 i klubhuset.

 Samtlige bestyrelsesmedlemmer var mødt.

Referat fra det tidligere bestyrelsesmøde gennemgås.

Driftstilskud fra kommunen for 2011 er udbetalt. Sponsorindtægter er indgået.  Der sættes pris på boldene til klubbens medlemmer. Hegn mv færdiggøres når vejret tillader. Der skal strammes lidt op på rengøringen. Torben skal have klarhed over driftsaftalen med Idrætscentret. Lamper- skinner er indkøbt og opsat. Juleafslutning for juniorer – minier blev gennemgået.

Regnskabet for 2011 gennemgås. Der skal fremlægges et driftsbudget på generalforsamlingen.

Træningsudvalget –Halid oplyser, at der er MEGET få minier/juniorer til træning – hvad er problemet?  Der efterspørges nogle turneringer – træningsudvalget   skal fremkomme med en plan om ønsker til DGI. Fremadrettet skal vi ud på skolerne 4 -6. klasse og se, om der kan rekrutteres nye medlemmer til udesæsonen.

Kurser: Martin og Mathias på K2 – Haakon på K 1 Klaus på K1 + Klaus på et yderligere kursus – Halid vil gerne på K4. Dersom Sofia evt. vil på et DGI lederkursus er det ok – men ikke trænerkursus.

Generalforsamlingen: Jens indrykker annonce i  lokalavis  - opslag ophænges i klubhuset.

Kontingentregulativet til debat. Der fremkom flere forslag til ændringer – bestyrelsen ikke enig.

Kontingentregulativet skal fremlægges på generalforsamlingen som 2 forslag – 1) uændret –eller 2) med ændring for seniorer A 1000 kr. vinter og 700 kr. for sommer  og pkt. 6) ændres til reduceret kontingent efter 31.12.

 Dagsorden til generalforsamlingen: På valg er Niels Peter Meldgaard ,  Ilse Christensen og Bente Bøgh(Bente modtager ikke genvalg.)

Bente og Betty indkøber til traktement til generalforsamlingen. Niels Peter søger for indkøb af øl.

Diverse: 1) Ilse foreslår, at vinternøglekort udsendes til medlemmerne – det vil fremover ske.

               2) der afholdes et førstehjælpskursus i DGI regi den 26.03 2012 i Grenaa idrætscenter – dette kan

                   tilbydes til GTK medlemmer  pris 75 kr. – meddelelse udsendes på GTK NEWS

               3) Mogens Buhl står for et streettennisarrangement i Norddjurs i DGI regi engang i sommer

               4) Tennisskole afholdes i uge 32 (6.7.8. aug.) Halid er booket som træner. Klaus skal sørge for hjælp

                   til indkøb og servicering.

               5) forslag om maling af klublokalet og herreomklædning – det er i Fondens regi.

Torben skal lave et udkast til vejledende driftsbudget – der skal udsendes til bestyrelsen til godkendelse og efterfølgende fremlægges på generalforsamlingen.