Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

                             Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28.02 2012 i GTK kl. 19.00 i klubhuset

                             grundet at formand Torben Bach Sørensen har trukket sig som formand og fra bestyrelsen.

 

Mødt var Ilse Christensen, Niels Peter Meldgaard, Betty Carl, Klaus Elkjær Jepsen, Halid Smajlovic, Bente

Bøgh samt bestyrelsessuppleant Henrik Nordbek og webmaster Jens Aarkrog.

 

Eneste punkt er klargøring til generalforsamlingen den 14.marts

Niels Peter får regnskab revideret  og  kopi ophængt i klubhuset 8 dage før generalforsamlingen og tager

kopier til generalforsamlingen

Betty laver dagsorden og kopier til generalforsamlingen.

Ilse laver beretning.

Jørgen Olesen har givet tilsagn om at være dirigent.

Niels Peter udfærdiger driftsbudget.

Der var en kort debat omkring ungdomsafdelingen – hvad vil klubben med afdelingen?

Jens udsender GTK NEWS med meddelelse og generalforsamlingen og om formandens afgang samt om,

at evt.  forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i  hænde 8 dage inden.