Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Bestyrelsesmøde den 14.05 2012 kl. 16.00 i GTK

 

Mødt var Ilse Christensen, Niels-Peter Meldgaard, Klaus Elkjær Jepsen, Betty Carl, Haakon Petersen samt webmaster Jens Aarkrog.

Afbud fra Halid Smajlovic.

Banestatus:  bane 1,2 og 3 er spilleklar  - bane 4 er klar fra GIC,s side. Niels-Peter tager kontakt til Tommy på kommunen. Fra bestyrelsens side har der været utilfredshed med tidsforløbet for klargøring af banerne fra GIC,s side, da banerne skal være klar til spil fra standerhejsningen.

Niels-Peter kontakter ligeledes Tommy(kommunen) ang. driftstilskud til klubben, der ikke ses søgt.

Trænerudvalget skal have besked, hvis der sker ændringer omkring stævner i DGI regi.

Tennisskolen   6/8-7/8 er Klaus tovholder – 8/8 Ilse og Betty. Ole er  ”hyggeonkel” og praktisk gris alle dage.

Finder en dag til sammenrend ang. det praktiske (Klaus og Betty).

Økonomi:   der er indbetalt kontingent for ca. 37.000 kr. – omkring 50 medlemmer på nuværende tidspunkt.

Til møder og trænerkurser udenbys betales kørselsudgifter efter lav takst ( ud og hjem) eller billigste offentlige transportmiddel.

Klaus undersøger omkring  B-medlemskab i Jysk Tennisunion (under Dansk Tennisforbund).

Der arbejdes på en boldmaskine – evt. søge DGI jubilæumsfond evt. kommunen. Klaus undersøger.

Ilse undersøger omkring indehjertestarter = egen hjertestarter ejet af klubben – .

1/6 udsendes mail til vore medlemmer omkring evt. manglende kontingentbetaling.

Niels-Peter ophænger medlemsliste og kontingentfrihedsliste i klubhuset.

30/6 2012 vil der være streettennis ca. 3 timer – måske på Torvet i Grenaa ,hvor vore unge vil vise tennis.

18.06 og 13.08 fra kl. 18.00 og ca. 2 timer tennishalløj (fornøjelig mix) med efterfølgende lille traktement. Der betales et gebyr på 20 kr. og Ilse laver tilmeldingsblanket, der ophænges i klubhuset.

Haakon laver plakater til ophæng omkring torsdags ” KOM OG PRØV TENNIS” den 07.06 fra kl. 16.00 for minier, 17.00 for juniorer og kl. 18.00 – 20.00 for seniorer.

Opslag til klubmesterskaberne ophænges af Haakon inden ferien.

Jens  udsender  på GTK NEWS ang.  REGNVEJRSBRUG af hallen.

Der skal indhentes børneattest for Haakon.

Ilse og Haakon laver indkaldelse til bestyrelsesmøde samt dagsorden.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 13.08 kl. 16.00.