Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Bestyrelsesmøde den 21.01 2013 i GTK hos kassereren.

Mødt var Ilse Christensen, Haakon R. Petersen, Niels-Peter Meldgaard, Klaus Elkjær Jepsen, Betty Carl samt webmaster Jens Aarkrog. – Halid Smajlovic var ikke mødt – rettede senere i mødet henvendelse ved SMS.

1 økonomi:   Årsregnskabet 2012 gennemgås. Herunder blev det pointeret, at der skulle forhandles ny       

  aftale med med Tommy (Grenaa kommune), da nuværende aftale med idrætscentret er ophørt pr.

  1.januar  2013.

2 opfølgning på nye medlemmer – Klaus tager op med trænerne, at der skal gives besked til kassereren

   om  hvilke børn, der spiller, for at der kan gives besked om betaling.

3 GENERALFORSAMLINGEN flyttes til mandag den 18.03 2013 kl. 19.00( da kassereren var forhindret

   arbejdsmæssigt den 12.03).  Jens Aarkrog indrykker annonce i lokal avis og udsender meddelelse på

   GTK News. Betty laver dagsorden og ophænger i klubhus.

   Kontingentregulativ skal ikke ændres.

4. Hjertestarter – den model ,som klubben satsede på, kan ikke mere købes. Haakon prøver igen hos

    Trygfonden.

5 Boldmaskine  - der arbejdes på køb af egen boldmaskine.

6 Bookingsystemet er opkøbt af Memberlink – Jens oplyser, at det nye system bliver lidt mere

   kompliceret, og der skal betales for brug efter hvilke behov klubben har. Vi afventer nærmere oplysninger  

   om systemet og om pris.

7 Kassereren har bemyndigelse til at fastsætte reduceret pris efter  31.december.

8 Eventuelt: Ilse vil gerne have klubhuset malet indvendig – specielt i herrernes bruserum med

   vådrumsmaling- det er i fondens regi – der sendes en ansøgning til Fonden herom.

   Uret i hallen er ude af drift. Niels-Peter drøfter med Djurslands Bank, om det skal repareres, da

   det er sponsoreret. Det udvendige ur skal ligeledes ordnes.

   Ilse og Betty tager sig af traktement til generalforsamlingen.

  TAK til Niels-Peter for husly og dejligt traktement.