Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

                                   Bestyrelsesmøde den 13.08 2012 i GTK den kl. 16.00.

 

Mødt var Ilse Christensen, Haakon Petersen, Klaus Elkjær Jepsen, Betty Carl, Halid Smajlovic samt web-

master Jens Aarkrog.

1.       Klubturnering: turneringsudvalget laver plan. Præmier fra Viden Djurs, der er hovedsponsor til

turneringen. Jens udsender GTK news om mødetid for alle første spilledag den 21. kl. 17.00

2.       Budget: Resultatopgørelse udleveres af kassereren og gennemgås – ingen særlige bemærkninger

Vi har færre medlemmer i 2012 og derved mindre kontingentindtægt.

Niels-Peter har haft en snak med fritidskonsulent Tommy fra kommunen ang. tilskud, som vi indtil

videre fortsat vil få.  Endvidere ang. hvilke arbejder GIC skal udføre mht.  græsslåning mv. for GTK.

Det oplyses, at alle aftaler med GIC er opsagt af kommunen fra 01.07 2012. Der er fra kommunen givet tilskud til reparation af taget på klubhuset(hører under Fonden).

Halid laver en liste over hvilke juniorer, der kommer til træning . Niels-Peter vil kontrollere, om der er betalt kontingent på grundlag af listen.

Trænerløn omkring Halid er til diskussion. Klubben kan tilbyde en omkostningsgodtgørelse på 4.800 kr. pr. år. Der indgås en form for forlig med Halid, hvor han får de resterende 2.400 kr. for 2012 samt omkostningsgodtgørelse 4.800 kr. for 2013 indtil ca. primo maj, hvor Halid ønsker at fratræde træning grundet eksamen mv.

Løn til evt. kommende træner skal medtages til generalforsamlingen. Ungdomsafdelingen er i 2012 meget lille.

Post: tilbud fra Aktiv fritid om annonce droppes.

Andet: Ang. boldmaskine tager Niels-Peter kontakt til Fonden om evt. indkøb.

Der er igen snak om indkøb af hjertestarter og der fremlagdes brochure med flere emner. Niels-Peter finder en test af disse - man skal have en af de bedste, for at den er egnet til klubben.  Ingen beslutning taget.

 

Haakon og Niels-Peter laver en tekst om vintertennis og ønsker om  køb af faste banetimere til Jens Aarkrog. Skal udsendes senest 10.09 2012.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 29.10 2012 kl. 16.00.