Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

BESTYRELSESMØDE i GTK den 29.10 2012 kl. 16.00.

 

Mødt var Haakon Petersen, Niels-Peter Meldgaard, Ilse Christensen, Klaus Elkjær Jepsen, Betty Carl  samt webmaster Jens Aarkrog.

Afbud fra Halid Smajlovic.

Fordelingen af faste haltimer var til diskussion, og der skal findes en fordelingsnøgle fremover.

Hjertestarter  - der er forskellige modeller og prisklasser – alle har talefunktioner, hvilket er lovgivningsbestemt – indkøb foretages for resten af jubilæumspengene 9.400 kr.

Boldmaskine – kassereren skal forespørge Fonden, om de evt. vil foretage investering af den.

Resultatopgørelse udleveres og gennemgås.

Kassereren oplyser, at der ikke er indsendt regnskab rettidigt til kommunen, hvorfor driftstilskuddet på omkring ca. 25.000 kr. sikkert ikke vil blive tildelt klubben – men han kontakter Tommy på kommunen omkring det.

Medlemstal:  der er p.t.  92 vintermedlemmer –Af sommermedlemmer var der 10 seniorer og 19 junior/mini medlemmer mindre end sidste sommer.

Der er næsten solgt samme antal banetimer som sidste sæson.

Post: - Ilse modtager post fra DGI og udsender det, hun mener er relevant for os – andet ophænges på opslagstavlen i klubhuset.

Arrangementer:  -  ingen juniorstævner i den kommende sæson, da de 5 sidste ikke var succes – 3 aflyste og 2 afholdte med meget få deltagere.

Anmodning fra Halid om juleafslutning for junior/minier – det skal i givet fald være den 13.12, hvis der skal være hjælp  - Ilse lover hjælp denne dag.

 

Hjælpetrænere:  der skal findes nogle til at tage over efter Halid – evt. fra egne rækker.

Niels-Peter sender medlemsliste over juniorer/minier til Halid.

 

Generalforsamlingen fastsættes til tirsdag den 12.03 2013 kl. 19.00.  (Bestyrelsen mødes kl. 17.00).

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 21.01 2013 kl. 16.00 hos Niels-Peter.