Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

BESTYRELSESMØDE i GTK den 28.03 2011 kl. 19.30 i klubhuset.

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Ilse Christensen, Niels-Peter Meldgaard, Betty Carl, Bente Bøgh, Klaus Elkjær Jepsen, Halid Smajlovic samt webmaster Jens Aarkrog.

 

1.    Opfølgning på generalforsamling: en fin generalforsamling med 26 stemmeberettigede

2.     

Konstituering:

Efter generalforsamlingen skal 1 bestyrelsesmedlem alene være valgt for 1 år, idet kasserer Niels-Peter Meldgaard i forvejen var valgt bestyrelsesmedlem. Bente Bøgh blev herefter bestyrelsesmedlem for 1 år.

Torben Bach Sørensen        formand

Ilse Christensen                   næstformand

Niels-Peter Meldgaard         kasserer

Betty Carl                              sekretær

Bente Bøgh                           medlem

Halid Smajlovic                     medlem

Klaus Elkjær Jepsen            medlem

 

Bestyrelsen har som mål, at der om 1 år  yderligere er 50 børn/juniorer medlemmer. Der skal afholdes interne turneringer og fornøjelig mix. Det sociale liv skal højnes og styrkes.  

 

UDVALG:

a.    Økonomiudvalg = bestyrelsen. Fast punkt på bestyrelsesmøder med regnskabsaflæggelse af kassereren.

b.    Baneudvalg:   formand Bente – Klaus og Betty

c.    Træningsudvalg: Klaus formand – Halid og Ilse

d.    PR og sponsorudvalg: Niels-Peter, Torben og Jens Aarkrog.

e.    Aktivitetsudvalg: formand Ilse- Halid og Betty

f.      Turneringsudvalg: Torben formand – Klaus

 

 

Udpegning af 1 GTK medlem til Hal Fondens bestyrelse. Formanden finder en repræsentant.

 

6. Revideret kontingentregulativ vedtages.

7. Standerhejsning fastsættes til lørdag den 30.04 2011 kl. 14.00. 3 baner skal være klargjorte.

    Aktivitetsdag lørdag den 07.05 2011 kl. 10

8. På bane 1 og 3 ydersider skal opsættes lægter til reklameskilte –og indendørs skal nye opsættes

  samt ikke længere gangbare nedtages.

                        

 

9. Klaus og Halid beretter fra et DGI møde i Ebeltoft. Bl.a en fællestræning for alle unge på Djursland i Grenaa den 14.05 2011.

Turnering for ungdom på Mols 22.05 2011.                                  

  Det vedtages, at der udbetales kørepenge til møder og kurser udenbys efter DGI's takster.

 Kassereren indkøber toiletpapir og køkkenruller til klubben.

 

Næste bestyrelsesmøde fast sættes til onsdag den 27.04 2011 kl. 15.00