Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond den 12/12 2012.

1.
Formanden: Siden sidst.

Formanden kunne konstatere, at det har været et roligt og stabilt år for Grenå Tennisfond.
Anlægget er i tip top stand, og ingen større vedligeholdelsesarbejder havde trængt sig på.

2.
Kassereren gennemgik herefter regnskabet.
Økonomien i Fonden er robust - kassereren kunne glæde sig over et pænt overskud.
Fonden har endvidere midler til større vedligeholdelsesarbejder i fremtiden - først og fremmest tænkes der på, at hallen på et tidspunkt skal have et nyt tæppe.
Det besluttedes at hallejen for næste år holdes på samme niveau som i år.
Endvidere vil bestyrelsen til næste år drøfte, om der ekstraordinært skal afdrages på gælden i hallen

3.
Jan omtalte herefter de fysiske rammer for Fondens virke - der er her og nu ingen større vedligeholdelsesarbejder, der trænger sig på

4.
Under eventuelt kom samtalen ind på, at der forestår vigtige forhandlinger med Kommunen om tilskud mv til klubben. Da klubbens økonomi og Fondens økonomi jo hænger sammen, er Fonden indstillet på at støtte klubben i disse kommende forhandlinger, således at Fond og klub står sammen i forhold til forhandlingerne med kommunen . Torben , der tidligere har forhandlet med kommunen, er villig til at bidrage med sine erfaringer, hvis klubben ønsker det.

Henrik Nordbek
Formand for Grenå tennisfond