Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 02.04.2013 i Grenaa Tennisklub

Dagsorden

1. fordeling af udvalgsposter

                      -herunder status i samme

2. arrangementer i klubben i foråret

                      - standerhejsning

                      - åbent hus?

                      - tennishalløj

                      - speed dating

3. bestyrelsesmøder i foråret

4. Facebook-side og anden PR

5. eventuelt

Referat

Ad.  Konstituering:

Kasserer: Niels-Peter (går vi ud fra)

Baneudvalg: Anja og Ilse

Træningsudvalg: Halid og Haakon

Pr og sponsorudvalg: Jens, Niels Peter, Anne

Aktivitets- og turneringsudvalg: Ilse, Halid og Lissy

Status på udvalgsarbejde: Haakon og Torben tager kontakt til kommunen med henblik på at få klare aftaler vedr. drift og anlæg. På næste bestyrelsesmøde i maj måned får bestyrelsen en orientering om de indgåede aftaler.

Simon arbejder på banerne nu, og 3 baner forventes at være klar til brug ved standerhejsningen.

Ad 2. Arrangementer i klubben i foråret

 27. april er der standerhejsning kl. 13 - muligvis med kage øl og vand. Niels-Peter sørger for øl og vand. Ilse bager måske kageJ. 3 baner vil være klar til brug.

 

Tennis i skolen – ansvarlig Halid

Årgang 3 og 4 inviteres til at bruge banerne en bestemt formiddag. Halid tager fat i DGI og arrangerer.

Deltagerne kan mod betaling af 50 kr. møde op til træning om torsdagen og spille på anlægget frem til den 1. august 2013.

Niels Peter laver udkast til folder, som mailes til Halid.

TRÆNING:

1 eller 2 trænere om torsdagen 16-18 for juniorer - seniorer fra 16.30 - 17.30

Træningen starter 1. maj.

Speed dating for alle interesserede fra kl. 19-21 mandage fra den 6. maj og frem til 1. juli.

Der laves opslag i klubhuset og annonceres på hjemmesiden / Facebook.

Ansvarlige for at publicere og afvikle – alle

Tennishalløj 1. juni kl. 15- ?  med spisning. Dagen reserveres nu! På næste bestyrelsesmøde aftales yderligere.

Ad 3 – bestyrelsesmøder i foråret

Mandag den 6. maj kl. 17-18.30 i klubhuset

Ad 4.  Facebook side og anden PR

Facebook side oprettes af Haakon – opfølgning næste bestyrelsesmøde.

Ad 5. Eventuelt

·         DGI lån af hallen til K1 kursus 13.- 14. april.  Der betales 1000, kr. pr. dag for lån af hallen.

·         Hallen fylder 25 år den 1. oktober - punkt til næste møde. Evt. PR for boldmaskinen sammen med fejringen.

·         Haakon undersøger boldpriser på nettet og har mandat til at købe Slazenger bolde til klubben, hvis det kan betale sig!

·         Banemanden bliver 70 – Lissy sørger for, at klubbens gave kommer frem.

·         Banemand nr. 2 -  Niels Peter giv os en besked om dette punkt!!!!

·         Halid skal have en anbefaling fra klubben, når han fratræder. Halid giver besked til Haakon, når tiden nærmer sig.

·         Vi skal allerede nu være opmærksom på at lave aftaler med trænere efter sommerferien.

·         Haakon kontakter DGI, Norddjurs Kommune og Elcon vedr. formandsskift og adresseændringer.

 

Referent

Lissy Nørgaard 04.04.2013

 

TIL OPFØLGNING PÅ NÆSTE MØDE:

Er der en næstformand (Ilse?)

Er Lissy sekretær?

Dækker baneudvalget også klubhuset?

Den foregående banemand – Niels-Peter ville sige noget om det!