Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Referat af generalforsamlingen i Grenå Tennisfond.

Afholdt den 1/5 2013 i Klubhuset.

 

1.

Formandens beretning.

Formanden indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med Fondens vedtægter.

Herefter gik formanden over til den egentlige beretning:

Året siden seneste generalforsamling har været et roligt og stabilt år for Grenå Tennisfond. Dette hænger sammen med, at Fonden de seneste år løbende har vedligeholdt anlægget, således at ingen større renoveringsopgaver forestår.

Formanden oplyste, at man i bestyrelsen er opmærksom på, at tæppet i hallen på et tidspunkt skal skiftes. Indtil nu holder det forbavsende godt, men det er vigtigt at Fonden har pengene til et nyt tæppe , når det engang skal udskiftes.

Formanden nævnte herefter, at samarbejdet med klubben foregår upåklageligt – ikke mindst takket være aftalen om opgavefordelingen mellem Fond og klub. Fonden og klubben har samme interesse, nemlig at skabe de bedst mulige rammer om tennissporten i Grenå.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

2.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Kassereren fremlagde regnskabet og konkluderede, at det ser fornuftigt ud.

Fonden har en pæn likviditet, således at der er penge til et nyt tæppe, når det gamle engang skal udskiftes.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet, der herefter hænges op i klubhuset.

3.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Erik Christiansen, Niels Peter Meldgård og Jan Jürgensen.

Alle tre blev genvalgt med akklamation.

 

4.

Valg af bestyrelsessuppleant.

Enstemmigt valgt blev Jan Sørensen.

 

5.

Valg af revisor.

Valgt enstemmigt blev Peter Skov Nielsen.

Bestyrelsen takker den afgående revisor Christian Høegh for hans arbejde først som medlem af Fondens bestyrelse, senere som revisor.

 

Hermed sluttede årets generalforsamling i god ro og orden

 

Henrik Nordbek

Formand for Grenå Tennisfond