Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   10-11-20

 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i GTK

mandag den 6. maj 2013 klokken 17.00 i klubhuset

Afbud: Niels Peter

1.       Punkter til eventuelt?

Næste møde

Baneudvalg

Turneringer - Grenaa mod Ebeltoft.

En fælles kalender til Jørgen –

Mails generelt – målrettede  mails

PR for boldmaskine -

2.       Konstituering

a.       Er Ilse næstformand? JA

b.      Er Lissy sekretær? JA

3.       Udvalgene

a.       Hvad dækker de enkelte udvalg?

b.      Træningsudvalget (Halid og Haakon)

                                                             1.      Torsdagstræning

                                                             2.      K2-kursus / Halid
Haakon spørger Klaus, om han vil på K2

                                                             3.      Tennisskole  i form af sommerferieaktiviteter fra den 8. – 10. juli kl. 9-15 / Halid er DGI træner. Ilse kontakter DGI vedr. formalia og mailer dernæst til Haakon, som udfylder formular til Norddjurs Kommune.

                                                             4.      Skoletennis – Vestre skole besøger vore arealer den 7. maj. Vi vil gerne have mere skoletennis. Ilse kontakter DGI. Halid giver deltagerne en folder (Haakon retter folderen til) med hjem den 7. maj. 3.-4. klasserne på kommunens skoler får en lignende folder inden ferien. Ilse formidler folder til kommunens skoler. En elektronisk folder kan mailes til skolerne, hvis Lissy får en pdf fil fra Haakon.

c.       PR- og sponsorudvalget (Anne, Niels-Peter og Jens)- deles i to udvalg

PR udvalg Jens og Haakon

Sponsorudvalg Anne og Niels Peter

                                                             1.      Annonceringer af arrangementer i andre medier end GTK News

                                                             2.      Brochure til skoletennis – Folder fra Haakon

d.      Aktivitets- og turneringsudvalg – Ilse, Halid og Lissy

                                                             1.      Egne arrangementer

1.       Tennisdating – bør udskydes til vi har haft åbent hus

1.gang den 27. maj kl. 19-21 – Anne er tovholder 1. gang – husk at booke tre baner hos Jens

2.       Åbent hus / kom og prøv tennis en torsdag. Den 23. maj kl. 16.30. Annoncering, opslag og GTK News v/ Jens og Haakon. Lissy er tovholder for traktementet sammen med Karen Marie?

3.       Tennishalløj – fastholder vi 1. juni klokken 15.00? Nej det bliver den 31. maj kl. 17-19 m. spisning til 30, - kr. pr. mand.

Plakat og annoncering - Haakon og Jens

Det praktiske inkl. spisning m.v. Aktivitetsudvalget v /Ilse og Lissy

 

                                                             2.      Ydre arrangementer

1.       Sportsdage i byen 25. maj og 22. juni / Shopicity Grenaa

Ilse spørger Klaus, om han vil stå for begge dage. Involvér evt. børn ex. Matthias og Jesper. Kontaktperson: Dorthe Rasmussen

2.       Folkefest på havnen 8. juni – Ilse spørger igen Klaus

3.       Sommerferieaktiviteter – se ovenfor

e.      Baneudvalget (Anja og Ilse) – ændres til Anja og Lissy

                                                             1.      Fjerne legetårn / Anja og Ilse – bliver fjernet Kr. Himmelfartsdag, da det er ulovligt.

                                                             2.      Vedligehold af klubhuset? / Anja kontakter Erik Christiansen og Mogens. Løbende afvikles vedligeholdelsesdage.

4.       Økonomi / Niels-Peter – der er et mellemværende med kommunen vedr. en manglende ATP indbetaling, som skal løses på den korrekte måde. Niels Peter er ansvarlig sammen med Haakon.

a.       Regulering af gebyr
Vi har fået penge retur fra Kommunen. Det er for meget indbetalte penge. Omkring 1.000 kroner.

5.       Eventuelt

a.       Samarbejde med GIC om vedligehold af tennisarealer / Lissy
Lissy kontakter Valdemar og aftaler faste tider for vedligehold af arealer ud over banerne. Vi drøfter ved samme lejlighed forårsklargøringen af banerne og hvad der ligger i aftalen med Idrætscentret.

Alle baner er endnu ikke klargjorte grundet sabotage. Næste år vil vi have ALLE baner klargjort, så de kan spilles på til standerhejs sidste lørdag i april.

b.      Ulovligt brug og sabotage af baner / Haakon – vi har fået en henvendelse fra banemanden. Vi iværksætter ikke specielle foranstaltninger p.t., og håber på, at det var et engangstilfælde

c.       Tidligere banemand / Niels-Peter – se punkt 4

d.      Næste møde – 10. juni kl. 17-19

e.      Baneudvalg – Ilse træder ud og Lissy går ind i Baneudvalget

f.        Turneringer - Grenaa mod Ebeltoft. Halid arrangerer juniorlørdage med Ebeltoft. Halid vender tilbage til bestyrelsen, hvis der er opgaver, vi skal være med til at løse. Forælder inddrages.

g.       En fælles kalender til Jørgen Olesen – Haakon ser på opgaven

h.      Mails generelt – vi ønsker at minimere mailstrømmen – derfor målrettede mails.

i.        PR for boldmaskine – Ilse står for udlejning og finder to dage til ”intro boldmaskine” for andre tennisklubber i Norddjurs. Vi skal have et kalenderopslag i klubben, så vi kan se om boldmaskinen er hjemme eller udlejet.

j.        Vi er nu på Facebook – se opslag i klubben facebook.com/grenaatennis