Grenaa Tennisklub

 

Indmeldelse

Kontingent

Halskema

 
Forside
Arkiv

Bestyrelsen

Fonden
Træning
Turnering
Turist
Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   07-11-20

 

Referat fra GTK bestyrelsesmøde 10. juni 2013

 1. Punkter til eventuelt
  • Klubturneringen
  • Boldmaskinen
  • Samarbejdet med Ebeltoft (juniores)
 1. Udvalgene
  1. Baneudvalget – se aftalen med Valdemar
  2. Aktivitetsudvalget
   1. Evaluering af aktiviteter: Åbent Hus og Tennisdating gav 5 nye medlemmer
   2. Kommende aktiviteter: Rigtige kvinder 1. søndag i september samt Klubturnering
   3. Gentagelse af succeser: Aktivitetsudvalget laver Tennishalløj igen til efteråret
   4. Street tennis (Anne): Anne opfordrer os til at læse sidste nummer af DGI
  3. Klubhusudvalget
   1. Lissy har snakket med Valdemar: De gamle aftaler er opsagte, men….Valdemar har i et samarbejde med tennisklubben i sidste uge ansat Tommy, som har til opgave at vedligeholde de grønne tennisarealer samt bistå Mogens med banevedligehold. Tommy er startet i dag, og onsdag den 20. juni aftaler Valdemar og Lissy, hvilke øvrige vedligeholdelsesopgaver, som Tommy kan hjælpe klubben med.
  4. Pr-udvalget: der kan løbende afgives bestillinger til pr udvalget fra de andre udvalg. Jens og Halid taler sammen om et evt. brush up af Hjemmesiden. Der linkes fra hjemmesiden til vores Facebook side.
  5. Sponsorudvalget: Niels Peter mailer en liste til Anne
   1. Plan? Anne udarbejder forslag til ny sponsorliste
  6. Træningsudvalget: Halid laver en aftale med Ebeltoft om, at juniores må træne på hinandens anlæg gratis

   Ilse er kontaktperson til DGI og tager kontakt til Mik og aftaler, at alle DGI arrangementer i klubben skal meddeles bestyrelsen, så vi kan booke baner m.v.

   1. Kurser? Hakon og Klaus overvejer at tilmelde sig et K2 kursus
 2. Post og orientering
  1. Tennishal – klubben har modtaget et dyrt tilbud, som vi takker nej til
  2. Tennisrejser – klubben får hele tiden nye tilbud fra rejsearrangører. Vi laver opslag i klubben, så alle kan kigge med
  3. Kulturnat 11. Oktober: Bolden ligger hos Aktivitetsudvalget
  4. Afslag fra Trygfonden: Anne undersøger markedet. Vi vil købe for egne midler jf. Generalforsamlingen
  5. Klubudvikling i Vivild: Anja og Haakon deltager og reklamerer for boldmaskinen. Ilse er i gang med at skrive en kort vejledning til brug af maskinen. Haakon renskriver og laminerer brugsanvisningen. Den 27. juni er der demonstration af boldmaskinen (Ilse). Ilse skriver et lille følgebrev, som Niels Peter skal have med til Tommy, når vi skal hjemtage pengene til boldmaskinen.
  6. Nye bolde: Haakon har købt via nettet. Et rør kan købes for 65, - kr
 3. Kassereren
  1. Regnskab: Mogens Buhl skal sende et bilag for indtægten v/ Tennishalløj.

   ATP er udbetalt til tidligere Banemand

   Ålsrode tømmerfirma afgiver tilbud på reparation af klubhus.

   Trænerløn udbetales

  2. Medlemstal: ca 90 medlemmer i udesæsonen 2013
 4. Eventuelt:

  Jf. vedtægterne skal vi beslutte prisen på en indendørstime inden den 1. august. Prisen bliver 700, - kr.

  Klubturneringen løber af stabelen fra den 13. august. Vi spiller tirsdage fra kl. 17

  Finaledagen er den 31. august kl. 13.

  Aktivitetsudvalget har bolden i forhold til den videre planlægning ex. plakater, turneringsplan m.v.

  Boldmaskinen - se pkt. 3e

  Samarbejde med Ebeltoft – se pkt. 2f

 5. Næste møde: mandag den 12. august kl. 17-19

Erik Christiansen skal på maillisten: mec.gr@stofanet.dk

Jens vil du notere alle datoer fra dette referat i kalenderen på Hjemmesiden og desuden annoncere Klubturnering og Rigtige Kvinder.

 

Referent

Lissy Nørgaard

10. juni 2013