Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E den 27.04.2011 kl. 15.00 i GTK

 

Mødt var samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Berigtigelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28.03…vort mål er rettelig at opnå i alt 50 juniorer.

Det af GTK udpegede medlem til Tennisfondens bestyrelse er:  Erik  Christiansen.

Økonomi:   Kassereren orienterer, at han har fået adgang til banken – der er betalt diverse tilgodehavender.

                             Formanden ønsker at få en resultatopgørelse til hvert møde.

                             Kontingent skal indbetales senest 01.05 2011.

                             Niels-Peter sender det seneste kontingentregulativ til bestyrelsen.

Formand og kasserer holder et møde med Fonden for at få en klar definition over hvilke udgifter, der tilhører fond og klub.

Banestatus:    3 baner er tromlet og vandet og ventes klar til standerhejsning – resten følger snarest.

Bestyrelsen skal finde en ide til banemand og evt. en ide til rengøringen af klubhuset.

Niels-Peter skaffer nøgler, til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har i forvejen.

Træning:      fortsat træningsdag torsdag og om mandagen juniorspil med leder 2 timer                            

                      Klaus sørger for tilmelding til diverse træningskurser.

                      Der afholdes juniorturnering i Grenaa 14.05 kl. 10-12.30 og 22.05 kl. 10-15

PR:                De skilte, der er modtaget er opsat.

                      Er der nogen, som kan udtænke en mulig ny sponsor – tager Torben gerne ud.

Aktiviteter:            skaffe nye medlemmer – skal ud på de lokale skoler, for at prøve at skabe interesse

                                Prøve at fastlægge plan.

Turnering:             2 hold skal tilmeldes DGI turnering og der arrangeres fornøjelig mix samt

                               klubmesterskaber –indledende over 3 tirsdage med start 9.08 og finaler 27.08

 

Standerhejsning lørdag den 30.04 2011 kl. 14.00 – flaget hejses af Jørgen Olsen eller Poul Erik Have.

Der serveres sandwich, kage, gulerødder  -  øl, vand, vin, kaffe, the.

Eventuelt:         Der er indsendt ansøgning af Bente  til Grønt Forum til bænk, bord mv – har ikke hørt derfra

                             Træningsudvalget bemyndiges til at indkøbe diverse ketsjere ( ca. 20 stk.) og andet tilbehør i forening med kassereren.

                            

                             Bestyrelsen bevilger, at der gives gratis medlemskab efter tennisskolen i aug/sept til de spillere, som  ønsker at  fortsætte med at spille

                             Der er indkøbt bolde til salg til klubbens medlemmer.

                             Brochuren : Velkommen til Grenaa Tennisklub 2011 er ophængt i klubhuset.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 17.05 2011 kl. 15.00