Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

 

Bestyrelsesmøde i GTK 28. oktober 2013

Beslutningsreferat

1.       punkter til eventuelt - Hjemmesiden.  Arrangement den 20 - Gratis ketcher arrangement. Juleafslutning,

2.       godkendelse af referatet fra sidst - godkendt

3.       udvalgene

a.       baneudvalget

i.      aflastning og afløsning for Mogens til klargøring af baner 2014- Lissy kontakter Valdemar Haumand vedr. klargøring af baner i 2014.

Medlemmerne i tennisklubben bliver bedt om at hjælpe til med at tromle og lægge lines – vi vælger 3 datoer sammen med Mogens og Idrætscentret. Deadline for klargøring af baner er 1. maj.

ii.     er der råd til at få drænet et par baner. Baneudvalget indhenter tilbud på dræning af 1 bane

iii.   Hvad kan vi bruge Tommy til i vinterhalvåret? Evt. male klubhus, afkalkning af bruser, feje ned i hallen, rydning af sne. Lissy aftaler med Valdemar

b.      aktivitetsudvalget – juleafslutning for juniores  torsdag den 19. december - Halid er tovholder budget 300, - kr.

Gratis ketcherdag søndag den 3. november - se annonce i dagspressen.
Lægges også på hjemmesiden og på Facebook. Ole Dam og Mogens Buhl er arrangører. Halid sorterer klubbens ketchere og kasserer med hård hånd.

c.       klubhusudvalget - Ilse tager fat i malerne

d.      PR - bookning af baner for én person kan ikke lade sig gøre længere - Haakon er oprettet som administrator

Jens Aarkrog fjerner tællerkoden midt på hjemmesiden

e.      Sponsorudvalget

i.      Tilbud til sponsorer - ikke klar endnu- der arbejdes på sagen

f.        Træningsudvalget

ii.     K2-kursus? - Haakon, Claus er med 2 x Mathias og Martin og 3 personer fra Ebeltoft. Halid er tovholder. Halid kontakter Mik og giver de øvrige besked

g.       kassereren

i.      klubbens finanser - 20.000, -. retur for boldmaskinen

ii.     medlemstal - 80 betalende medlemmer p.t. 15 frimedlemmer.

Der er betalingsfrist den 1. nov.

iii.   mere effektiv medlemsregistrering og – oprettelse, chips m.m. Der er nu igen styr på medlemsregistrering med mails, chips m.m.

iv.   holdturnering - fortæring i forbindelse med hjemmeturnering afskaffes.  Klubben betaler udgifterne til DGI for turneringsdeltagelse.

v.    frimedlemmer - det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der er frimedlemmer

4.       Post

a.       nemID til klubben – Klubben oprettes nu i e-boks

Arrangement 20. november vedr. hvervning af nye medlemmer. Halid og Ilse deltager

b.      kursus: styrk foreningen - vi kan selv vælge dato. Dgi kommer til os. Arrangementsudvalget tager stilling til, om vi skal deltage og melder ud til os andre. Halid sørger for en dato.

5.       netværksmøde

a.       Anja fortæller om andre klubbers tiltag for at hverve nye medlemmer: Kontakter tidligere spillere. Fornøjelig mix hver uge.  Voksen træning. Tennisketcher til nye medlemmer

Ryomgaard har fået lys på banerne fra en fond. Kassereren spørges om navnet på fonden. Anja spørger.

b.      12. nov. Kl. 19 næste møde i netværket i Grenaa tennisklub. Haakon, Anne og Anja deltager

6.       hjertestarter

a.       afslag fra Nordea Fonden

b.      Niels Peter køber en hjertestarter og afprøver den.

7.       eventuelt – Ilse sørger for en julevin til Klubbens grillmester

8.       næste møde - Nytårskur for bestyrelsen mandag den 13.januar. Vi spiller tennis kl. 17 i ca. 1½ time. Halid arrangerer spillet. Ilse og Lissy arrangerer maden. Påklædning frit, men gerne hvidtJ

 

Lissy Nørgaard

12.11.2013 m. rettelse