Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse i Grenaa Tennisklub onsdag den 26. marts 2014

1.       Valg af referent
 Anja

2.       Punkter til eventuelt?
Lys på hallen om natten

3.       Referat fra sidst
Godkendt

4.       Valg af næstformand
Ilse

5.       Valg af sekretær
Lissy

6.       Styrkelse af bestyrelsesarbejdet og foreningens fællesskab
Formanden lagde op til, at udvalgene består af menige medlemmer samt mindst et bestyrelsesmedlem, hvis primære opgave er at få det respektive udvalg til at fungere, sørge for, der bliver holdt møder i udvalget og at referere til og fra bestyrelsen. Det er slut med at lave udvalgsarbejde på selve bestyrelsesmøderne fra nu af! Den samlede bestyrelse er med på at forsøge at strukturere fællesskabet i klubben på den måde. Udvalgenes opgave er nu at definere, hvor mange medlemmer man ønsker i udvalget, hvad deres opgave præcist er, og hvor mange medlemmer hvert udvalg ønsker ’stand by’ at trække på til klart definerede opgaver.

7.       Udvalgene

a.       Baneudvalget

                                                               i.      Hvem?
 Formand: Lissy Medlem: Anja

b.      Aktivitetsudvalget

                                                               i.      Hvem?
Formand: Ilse Medlemmer: Anne og Anja

                                                             ii.      Der er standerhejsning lørdag d. 26/4 kl. 14

c.       Klubhusudvalget

                                                               i.      Hvem?
 Ilse

                                                             ii.      Nyt ur
Ilse køber et nyt ur. Det må højst koste 1000 kr.

d.      PR-udvalget

                                                               i.      Hvem?
Formand: Haakon Medlem: Jens

                                                             ii.      Liste over, hvem man kontakter ved mangler og udfald
Udvalget laver den

e.      Sponsorudvalget

                                                               i.      Hvem?
Formand: Niels Peter Medlem: Jan

f.        Træningsudvalget

                                                               i.      Hvem?
Formand: Jan Medlem: Niels Peter

g.       Økonomiudvalget

                                                               i.      Kasserer: Niels Peter

                                                             ii.      Formand: Haakon

                                                            iii.      Næstformand: Ilse

8.       To repræsentanter i fonden: Erik Christensen og Torben Back Sørensen? Haakon spørger dem.

9.       Næste møde
Mandag den 28/4 kl. 19

10.   Eventuelt
Niels Peter kontakter fonden om lys på skiltet om natten. Han har fået Jan Jürgensen til at se på det.