Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af bestyrelsesmødet før nytårskuren 13. januar 2014

Vi holdt et kort bestyrelsesmøde, inden vi under Halids kyndige instruktion spillede tennis i hallen, hvorefter vi spiste dejlig mad, som Ilse havde lavet.

Til sted var Ilse, Anne, Ilse, Halid, Niels Peter, Jens og Haakon

Afbud fra Lissy

1.       Vi tror så fast på, at vi får bevilget penge til dræn af bane 1 og 2, at vi beslutter at bestille manden til at gøre det. Ilse booker ham.

2.       Vi planlagde et ekstra møde inden generalforsamlingen den 5. marts klokken 17

a.       Haakon vil gerne have styr på, hvem man kontakter om hvad, for eksempel når der er gået en sikring, eller der ikke er varme på i hallen. Vi bør have en liste, som blandt andet skal hænge i klubhuset.

b.      Dagsorden til generalforsamling inklusive formulering af forslag til ændring af vedtægter, så vi ikke fremover SKAL indkalde til generalforsamling i lokalaviserne. Haakon tager et forslag til formulering med.

c.       I SKAL ALLE SENDE FORSLAG TIL PUNKTER TIL HAAKON!

3.       Generalforsamling den 17. marts

a.       18.00 er der mad

b.      19.00 begynder generalforsamlingen

c.       Valg

                                                               i.      Ilse genopstiller ikke

                                                             ii.      Halid genopstiller ikke

                                                            iii.      Niels Peter modtager genvalg

d.      Forslag til vedtægtsændringer

e.       Jens laver annonce til aviserne med indkaldelse til generalforsamling og dagsorden ifølge vedtægterne. Den skal udkomme i aviserne senest tirsdag den 11. marts.
Der skal stå i annoncen, at vi har forslag til at ændre i vedtægterne.

f.        Jens og Haakon sørger for, at dagsordenen slås op

                                                               i.      På gtk.dk

                                                             ii.      I klubhuset på opslagstavlen

                                                            iii.      I gtk news

                                                           iv.      På facebook

Referent: Haakon

Tak for dejlig mad og samvær.