Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grenå Tennisfond afholdt 29/1 2014.
Afbud fra Torben Bach Sørensen.
 
Formanden: Siden sidst:
 
En ret stille periode for Tennisfonden. Facaden er blevet repareret, idet en række rådne brædder er blevet udskiftet.
Døren på klubhusets østside er repareret.
 
Ingen større reparationsudgifter i sigte- dog et par småting: Jan undersøger til næste bestyrelsesmøde, om lysrelæerne i hallen skal udskiftes - evt. pris.
Erik kigger nærmere på vaskekummen i damernes omklædningsrum - den er stoppet.
(i skrivende stund kan det meddeles, at Erik har ordnet vaskekummen - tak for det!)
 
Bestyrelsen drøftede problemet med den mere eller mindre stoppede brønd på østsiden af klubhuset - mindre vandgener ved kraftigt regnvejr. Jan undersøger, om det er muligt at oprense brønden, ligesom han indhenter en pris herfor.
 
Kassereren gennemgik regnskabet, der ser fornuftigt ud.
Af regnskabet fremgår det, at el-udgifterne har været kraftigt stigende - kassereren lovede at undersøge årsagerne hertil.
Bestyrelsen drøftede herefter, om det vil være en fordel at omlægge kreditforeningslånene i hallen - Niels Peter vil undersøge vilkårene herfor inden næste bestyrelsesmøde
 
Til slut takkede formanden for et godt og konstruktivt møde.
 
Henrik Nordbek
Formand for Grenå tennisfond
 
NB: Bestyrelsen sender en hilsen til det fraværende medlem, Torben Bach Sørensen og hans viv, som befinder sig laaangt ude østpå.