Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grenaa Tennisklub

Mandag den 24. marts 2014 klokken 19.00 er der generalforsamling i Grenaa Tennisklub.

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Formandens beretning

4.       Kassererens beretning

5.       Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår som annonceret en ændring af vedtægterne §9 om annoncering af generalforsamling

6.       Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent det kommende år

7.       Valg af kasserer
Niels-Peter modtager genvalg

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Niels-Peter modtager genvalg)
Ilse modtager genvalg
Halid er på valg og genopstiller ikke

9.       Valg af bestyrelsessuppleant

10.   Valg af revisor

11.   Valg af revisorsuppleant

12.   Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, Haakon, på haakonronnow@gmail.com senest den 16. marts 2014.

Kom og vær med til at bestemme, hvordan din forening skal drives det kommende år!

Til generalforsamlingen er der en let anretning.

 

Forslag til vedtægtsændring i Grenaa Tennisklub (§9)

Nu står der

Gyldig indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i mindst et lokal blad, elektronisk på GTK News samt ved opslag i klubhuset. 

Forslag til ny formulering

Gyldig indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel igennem mindst to af de medier, klubben normalt anvender til at orientere medlemmerne.