Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 5. marts 2014

1.       Punkter til eventuelt? Ny træner og et ur til Klubhuset.

2.       Referatet fra sidst møde den 13. januar 2014 er godkendt

3.       Generalforsamling

a.       Forslag til vedtægtsændring – Haakon – se bilag

b.      Dagsorden – se bilag fra Haakon

c.       Arrangement – Jørgen er booket som dirigent. Ilse sørger for mad til bestyrelsen. Vi mødes kl. 18.. Niels Peter sørger for drikkevarer – øl og vand, Ilse sørger for vin. Haakon sørger for annoncering, opslag og giver besked til Jens, Lissy kopierer dagsorden og bilag til dagen.

Anne sørger for traktement til Generalforsamlingen samt gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer.

d.      Kandidater til valg til bestyrelsen. Halid og Haakon kontakter evt. kandidater.

4.       Tennisrejser til Mallorca i efteråret – orientering ved Anja og Ilse. Det drejer sig om ugerne 38, 39, 40 og 41. Anja og Haakon melder ud om mulighederne på hjemmesiden og ved opslag, når den endelige annonce kommer fra Bravo Tours.

5.       Liste over kontaktpersoner ved praktiske problemer – Bestyrelsen påbegynder en liste på det første møde efter generalforsamlingen

6.       Formandens opkast om, hvad det vil sige at være medlem af en forening – Haakon fletter udkastet ind i beretningen på generalforsamlingen. Vi har forventninger til, at det vil lykkes at skabe mere ”træk på samme hammel” i tennisklubben til glæde for os alle.

7.       Netværksmøde – Haakon og Anja orienterede om sidste netværksmøde. Der kommer en mail fra Mik med fælles arrangementer, som formidles videre til medlemmerne af PR udvalget.

a.       fællestræning i klubberne

b.      fælles annonce

c.       Mik foreslår, at nye børnemedlemmer får en ketcher … brug hele deres kontingent på det – en god idé, mener bestyrelsen

d.      Trænerassistentkursus i GTK 6. april – voksne kan blive uddannet trænerassistenter

e.      næste møde: 27. maj hos Mols Tennisklub

8.       Udvalgene

a.       Baneudvalget

                                                              i.      status på dræn og klargøring af baner – Lissy – der er lagt dræn i banerne 1 og 2 betalt af Udviklingspuljemidler fra Norddjurs Kommune. Alle baner bliver klargjorte og spilleklare til Standerhejsningen den 26. april. Udvalget arrangerer en tromledag eller to inden sæsonstartJ

b.      Aktivitetsudvalget? – der er Åbent Hus arrangement den 8. maj fra kl. 16-20. Arrangementsudvalget planlægger og annoncerer.

c.       Klubhusudvalget – der arbejdes på at få gang i malingen

d.      PR

                                                              i.      Vi skal betale for bookingportal.com

e.      Sponsorudvalget

                                                              i.      Tilbud til sponsorer – Anne laver et nyt udkast til sponsoraftale og mailer til os, så vi kan komme med evt. kommentarer og / eller rettelser.

f.        Træningsudvalget – har en vigtig opgave efter generalforsamlingen i at drøfte et ændret koncept for træningen af juniores / børn. Bestyrelsen anbefaler at der er voksen træner tilknyttet. Halid stopper i klubben den 1. april og rejser fra byen.

                                                              i.      K2-kursus?

                                                            ii.      Voksentræning – Anja – den indstilles grundet manglende tilslutning – besked på hjemmesiden

g.       Kassereren

                                                              i.      klubbens regnskab – Niels Peter får styr på boldregnskabet. Vi anbefaler uændret kontingent. Niles Peter rykker Norddjurs Kommune for 31.000, - kr tilskuddet. Der skal betales for booking portalen nu.

9.       Eventuelt – vi skal have ansat en ny træner i stedet for Halid. Haakon undersøger markedet.

Anne undersøger, om dette er muligt at finde en sponsor til et nyt ur på Klubhuset.

a.       Der er standerhejs 26/4

b.      Der er åbnet hus 8/5 klokken 16-20

10.   Næste møde - den nye bestyrelses første møde er den 26. marts kl. 18 i Klubhuset!
Vi bestiller pizza

 

Jens vil du sørge for, at datoer fra dette referat også kommer ud på hjemmesiden

 

Referent

Lissy Nørgaard

06.03.2014