Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Trning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion All 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub 24. marts 2014

1.    Valg af dirigent - Jrgen Olesen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i medierne med mindst 14 dages varsel.

2.    Valg af referent - Lissy Nrgaard blev valgt

3.    Formandens beretning Haakon Petersen aflagde beretning se vedlagte - ingen sprgsml Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4.    Kassererens beretning Niles Peter Meldgaard aflagde beretning - det godkendte regnskab blev med 2 dages forsinkelse ophngt i klubhuset og fik en bemrkning med fra dirigenten vedr. forsinkelsen.

Klubben mistede sommermedlemmer i det forgangne r, men der er flere vintermedlemmer - tilskud fra kommunen i 2013 og 2014 er p 32.000,-kr -tilskud fra kommunen p banevedligehold m forventes at blive mindre grundet et faldende antal juniorer  - medlemsgode posten er relativ hj, da posten er inkl. hjertestarteren - telefon er inkl. internet smanskaffelser indeholder lamper plus parasoller- jubilumsfonden er blevet brugt til hjertestarteren.

Kassererens beretning enstemmigt godkendt.

Flg. bemrkning fra et medlem er taget til referat: Kassereren kontakter revisoren og fr oplyst, om regnskabet er revideret eller om ptegningen bilagene er stykprvevis gennemget skal forsts anderledes.

5.    Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslr som annonceret en ndring af vedtgterne 9 om annoncering af generalforsamling Bestyrelsens forslag og Poul Erik Haves forslag blev sendt til afstemning.

Bestyrelsens forslag fik 9 stemmer

Poul Erik Haves forslag fik 12 stemmer

1 undlod at stemme

PE Haves forslag, som generalforsamlingen vedtog, lyder:

Gyldig indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinr generalforsamling sker ved opslag i klubhuset, offentliggres p GTKs hjemmeside samt meddeles medlemmerne i GTK News med mindst 14 dages varsel.

6.    Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslr undret kontingent det kommende r - vinterkontingent og sommer kontingent er sledes undret det kommende r - enstemmigt vedtaget

7.    Valg af kasserer
Niels-Peter modtager genvalg Niels Peter blev valgt

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Niels-Peter modtager genvalg) genvalg se ovenfor
Ilse modtager genvalg Ilse blev genvalgt
Halid er p valg og genopstiller ikke - Jan Srensen blev foreslet og valgt

9.    Valg af bestyrelsessuppleant - ingen forslag det er op til bestyrelsen i det kommende r at finde en bestyrelsessuppleant

10. Valg af revisor- Jan Jrgensen blev genvalgt

11. Valg af revisorsuppleant- Erik Svendsen blev genvalgt

12. Eventuelt Anja fra bestyrelsen opfordrede til:

         at medlemmerne henvendte sig til Mogens for at hjlpe til med at tromle og klargre banerne

         at man skriver sig p listerne i klubhuset som hjlpere til den 12. og den 25. april eller ringer / skriver til Anja.

         at man hjlper med traktement ved standerhejsningen

         Jens Aarkrog opfordrer medlemmerne til at gre det samme i GTK news og p hjemmesiden  

         Der efterlyses vedligehold af den indendrs bane i hallen bestyrelsen v/ Baneudvalget har taget hnd om sagen, vi har henvendt os til fonden og afventer svar herfra

         Der nskes et udendrs ur, der gr J - Bestyrelsen har kontaktet en evt. sponsor

         Formanden takkede dirigenten for fornem afvikling af generalforsamlingen.

         Formanden takkede Halid for indsatsen i Grenaa Tennisklub.

 

Referent

Lissy Nrgaard

25. marts 2014