Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Beretning for Grenaa Tennisklub 2013


 

Det er med stor glæde, jeg her aflægger beretning for Grenaa Tennisklub for året 2013. Det er første gang i egenskab af formand. En glæde, fordi klubben er veldrevet med højt engagement i fællesskabet fra medlemmerne. Det ser vi til fælles arbejdsdage, sociale og sportslige arrangementer, fra alle jer, der har påtaget jer et fast ansvar for at holde anlægget, om det er selve banerne, klubhuset, varmestyringen, bookingsystemet og nøglebrikker samt vedligeholde hjemmeside, sende nyhedsbreve ud, deltage i bestyrelsesarbejdet, træne andre medlemmer og alle de andre opgaver, der skal løses løbende året rundt. Tak til alle jer.

I det forløbne år har vi i bestyrelsen og udvalgene lanceret nogle nye tiltag, gentaget traditionerne, skaffet nyt isenkram til klubben og fået penge hjem til et større anlægsarbejde.

Fornyelse og tradition

Et af de nye tilbud, vi prøvede for første gang, var tennisdating. Meningen med det var at få nye medlemmer til at mødes på banen, prøve at spille mod hinanden og træffe aftaler om at spille sammen sidenhen. Desværre var tilstrømningen meget behersket, og dem der mødte op, kendte hinanden i forvejen. Måske er nye medlemmer bare gode til at melde sig ind i foreningen sammen med en fast makker.

Vi forsøgte os også med at lægge den faste voksentræning samtidigt med mini- og juniortræningen, så børnefamilierne kunne spare tid, ved at alle trænede samtidigt. Der var ingen af dem, der har børn i klubben, som deltog i voksentræningen. Desværre.

På initiativ fra DGI er der skabt et netværk for tennisklubberne på Djursland. Der er holdt møder rundt omkring i klubhusene på skift, og det er et forum, der efter vores mening i bestyrelsen giver stort udbytte. Blandt andet vil vi her i foråret lave en fælles annoncekampagne i en af gratisaviserne. Et andet initiativ fra netværket er fælles træning for medlemmerne af alle klubberne. Der er fastlagt nogle datoer, hvor medlemmerne af GTK kan tilmelde sig og deltage i fælles træning med DGI-instruktør. Vi melder ud senere, hvordan man melder sig til og eventuelt fælles kørsel.

Vi har selvfølgelig også holdt tennishalløj et par gange med fint fremmøde og super fællesskab. Ikke mindst ved efterfølgende spisning på terrassen. Det er nok noget, vi fortsætter med fremover.

Det gælder også klubturneringen, der med få uregelmæssigheder forløb tilfredsstillende. Tennisturneringen Rigtige Kvinder er helt selvkørende og forløber uden egentlig indblanding fra bestyrelsen.

Klar bane

Vi har fået en boldmaskine, som er betalt af kommunale midler. Derfor låner vi den ud til de andre klubber i kommunen. Den er batteridrevet og ret avanceret. Den kan lave topspin og slice, variere højde og hårdhed på skuddene samt variere højde og side automatisk.

Vi har købt en hjertestarter, som hænger i klubhuset. Med håb om, at vi aldrig får behov for at benytte den.

Fordeling af faste haltider forløb praktisk taget smertefrit. Der var kun få overlap af ønsker, og dem løste vi til alles tilfredshed, så vidt vi ved. Samtidigt ligger de faste tider ret kompakt mandag til fredag om formiddagen, så der er rigtig gode muligheder for at booke de andre tider.

Vi har søgt penge ved kommunen til at få dræn i bane 1 og 2. De blev bevilget, og drænene er lagt i. Det skulle gerne betyde, at der de kommende mange år ikke ligger vandpytter på de to baner, efter det har regnet.

Grenaa Idrætscenter er gået meget tidligt i gang med at klargøre banerne, så med lidt held kan vi sætte net op på et par af banerne to eller tre uger før standerhejsning, som er den 26. april i år.

I støbeskeen

Bestyrelsen er for tiden i gang med flere planer, der skal føres ud i livet det kommende år. En af dem er at droppe den faste træning for voksne om torsdagen på grund af den meget begrænsede tilslutning. Der vil fortsat være mulighed for at kontakte og lave individuel aftale med en træner for voksne begyndere og øvede.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at klubben fremover ikke at give tilskud til forplejning ved DGI-turneringer, som vores medlemmer deltager i. Klubben betaler dog som hidtil deltagergebyret.

Vi arbejder også på at få sat hegn op ved pigtråden ind mod stadion, så vi ikke mister så mange bolde til den side. Vi har også planer om at blive koblet på GIC’s vandingsanlæg med åvand, så vores vandregning bliver mindre, og vi igen kan komme til at vande automatisk hver nat om sommeren. Det vil i givet fald medføre, at drikkehanerne på selve banerne bliver fjernet.

Til efteråret er der igen tennisrejser med DGI og Bravo Tours. Det er i ugerne 38 til 41. Der er flere fra bestyrelsen, der tager med i år, og vi melder ud senere, hvilke(n) uge(r) det bliver, så vi kan få flere fra klubben med og rejse sammen.

Vi fokuserer for tiden på at gøre Grenaa Tennisklub til en endnu bedre og mere velfungerende forening, end den er nu. I erkendelsen af, at en forening bliver drevet af alle medlemmerne tilsammen, er vi kommet frem til, at det at være medlem af Grenaa Tennisklub indebærer, at man spiller tennis og deltager i foreningens fællesskab enten ved at deltage i bestyrelsesarbejdet eller bidrage med andre, typisk mere praktiske gøremål. Bestyrelsens opgave bliver dermed udelukkende at bestyre og strukturere, og det vil vi fokusere på at blive endnu bedre til i det kommende år.

 

 

Haakon Rønnow Petersen
Formand
Grenaa Tennisklub den 24. marts 2014