Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 5. maj 2014

1.       Punkter til eventuelt
Se eventuelt

2.       Godkendelse af referatet fra sidst
Godkendt

3.       Tennisrejser til Mallorca i efteråret (Anja)

a.       Uge 41? Og hvad med dem, der vil blive en uge ekstra?

b.      En del af bestyrelsen tager afsted i uge 39 og ikke uge 41. Tennisrejsen annonceres i News. Anja skriver tekst til Jens til GTK News. Jan printer plakat ud og hænger den op.

4.       Formandens opkast om, hvad det vil sige at være medlem af en forening (Haakon)
Udvalgene skal melde tilbage til Haakon om behov for opgaver. Tekst fra Haakon kommer ud med referatet.

5.       Grænsen mellem arrangementer under aktivitetsudvalget og træningsudvalget (Haakon)
Hvis vi skal stille med trænere, er det træningsudvalget der står for arrangementet. Hvis vi er i tvivl, snakker vi sammen.

6.       DGI tennisturnering (Haakon)
Tilmeldingsfristen er overskredet.

7.       Udvalgene

a.       Kassereren
Økonomiudvalget

                                                              i.      møde med Tommy om tilskud (Haakon)
skal vi evt. holde et møde først med Torben, som i øvrigt gerne deltage

Nils Peter, Haakon og Torben, laver en aftale med Tommy og inviterer Lissy.

b.      Baneudvalget

                                                              i.      Oprydning og fjernelse af affald - hvem? (Lissy)
Baneudvalget finder nogen til at hjælpe, det aftales med Mogens.

Bane 2 har for meget grus. Skal den tromles? Baneudvalget kontakter Mogens.

Baneudvalget skal skrive til fondens bestyrelse om rengøring og hvor tit banemanden skal feje banen.

c.       Aktivitetsudvalget

                                                              i.      Tennisskole uge 32 (Ilse og Anja)
Vi har bedt DGI om at stille med trænere i uge 32.

                                                            ii.      Åbent hus 8. maj (Anja og Haakon)
Haakon er her fra 16 til 18 og Anne fra 18 til 20

                                                          iii.      Skoletennis
Vi beder Lissy om at formidle en kontakt til DGI til alle de lokale skoler med 3-5 klasse. Haakon kontakter Lissy.

                                                           iv.      Vi har fået 5000,- til legeredskaber. Aktivitetsudvalget kikker på betingelserne og beslutter hvad og om vi skal købe noget.

d.      Klubhusudvalget

e.      PR

                                                              i.      Annoncering for at betale sommerkontingent samt frist (Haakon)
Er gjort.

                                                            ii.      Liste over kontaktpersoner ved praktiske problemer (Haakon)
Haakon arbejder videre med det.

f.        Sponsorudvalget
Sponsorkontrakterne slutter til efteråret.

g.       Træningsudvalget

                                                              i.      Kursus?
Jan og Sofia skal på K1 kursus efter sommerferien.
Mathias og Mathias vil gerne træne de små. De er begge 17 år. Der skal være en til stede, der er over 18 år.  Sofia vil gerne træne og er 18 år.

                                                            ii.      Spillertøj
Jan arbejder på at skaffe klubtrøjer. Juniorer skal have en ved indmeldelsen. Seniorerne skal have mulighed for at købe en. Dette er det udgangspunkt, som Jan arbejder videre med.

                                                          iii.      Vestre Skole 26. og 27. maj
Vi har svaret at vi ikke kan stille med en træner hele dagen.

                                                           iv.      Børneattesttester:
Haakon skaffer de nødvendige attester for Jan, Sofia og måske Martin Mols.

8.       Eventuelt

a.       Henvendelse om folkeskolereformen 10/6 Kattegatskolen (Haakon)
Ilse tager med til orienteringsmødet.

b.      Fællestræning
Haakon laver opslag til hver gang og hænger op i klubhuset, så interesserede kan skrive sig på og aftale fælles kørsel. Jens sender datoerne, som han får fra Anja, ud med News.

c.       Rotary har spurgt om de må låne klubhuset og baner til et arrangement.  Det må de. Vi vil ikke have noget for det.

d.      Kursus om fundraising: Vi tager ikke med.

e.      Post: Vi deltager ikke i sommeraktiviteterne, som FC Grenaa arrangerer på torvet.

9.       Punkt til næste møde:
Vil vi dele klubhuset med Grenaa Cykelklub?

10.   Næste møde
Mandag d. 16/6 kl. 19

Bilag:

Organisering af Grenaa Tennisklub

Vedtægter for Grenaa Tennisklub 2014