Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Aftale mellem Grenå Tennisfond og Grenå Tennisklub:

Formål:

Formålet med aftalen er at afklare forholdet mellem klub og Fond for så vidt angår opgave- og udgiftsfordeling i forbindelse med driften af hallen og klubhuset.

Klubben og Fonden har en fælles interesse: at skabe de bedst mulige rammer for tennissporten i Grenå – dvs. for klubbens medlemmer.

Derfor skal Fonden til enhver tid se på klubbens interesser og omvendt – Fond og klub er således samarbejdspartnere.

Samarbejdet skal foregå enkelt og smidigt, hvilket bør fremgå af opgave- og ansvarsfordelingen mellem klub og Fond.

Udgangspunkt:

Fonden ejer Hallen og klubhuset. Klubben bruger hal og klubhuset mod betaling af en årlig leje.

Lejen skal fastsættes år for år og skal dække Fondens udgifter til driften af hallen og klubhuset. (Kreditforeningen, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og fornyelse, rengøring mm.)

Lejen fastsættes endvidere ud fra, at der skal ske en vis opsparing i Fonden til brug for større investeringer – f.eks. til et nyt tæppe.

Opgave og ansvarsfordeling.

Fonden påtager sig løbende at vedligeholde hallen og klubhuset – f.eks. udskiftning/reparation af tag, vinduer, gulvbrædder, håndvaske, armaturer og lignende. Desuden  er det Fondens ansvar, at sørge for den nødvendige maling af klubhuset både indvendigt og udvendigt.

Dette indebærer, at Fondens bestyrelse træffer afgørelse om disse større vedligeholdelsesarbejder/nyinvesteringer og at udgifterne hertil afholdes af Fonden og bogføres i Fondens regnskab.

Som den daglige bruger af hal og klubhus sørger klubben for at træffe aftaler om rengøringen af hal og klubhus – udgifterne hertil dækkes af Fonden (dette gælder også rengøringsmidler), og bogføres i Fondens regnskab. Fonden regner med, at klubben sørger for økonomisk ansvarlige aftaler om rengøringen. Fonden forbeholder sig ret til at forhøje lejen, klubben betaler, hvis den finder, at udgifterne til rengøring stiger urealistisk meget. Træffer klubben aftaler, der betyder en klar nedgang i udgifterne til rengøring, kan dette omvendt resultere i en nedsættelse af den leje, klubben betaler.

Er rengøringen utilfredsstillende, tager klubben kontakt med den/de personer, man har engageret til at forestå rengøringen.

 

Klubben tager sig af den daglige pasning af klubhus og hal.

Dette indebærer, at klubben sørger for, at småreparationer bliver udført, ligesom den står for   anskaffelse og indkøb af inventar/løsøre, som naturligt har med hal/klubhus at gøre og som forbliver i klubhuset og hallen. Udgifterne hertil betales af Fonden og bogføres i Fondens regnskab.

Ønsker klubben at foretage større investeringer – f.eks. i et nyt fjernsyn eller et nyt køleskab, skal den kontakte Fondens bestyrelse, som så må tage stilling til, om en anskaffelse af de ønskede effekter vil indebære en forøgelse af hallejen for det kommende år.

Præcision:

Anskaffelser af ting til udendørs brug og anskaffelse af ting, der har med klubbens sportslige aktiviteter at gøre, samt køb af daglige fornødenheder - kaffe, toiletpapir, servietter, plastickrus og lignende - er fonden uvedkommende og betales følgelig at klubben og bogføres i klubbens regnskab. 

(Nedskrevet i 2011)