Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 18. juni 2014 klokken 19.30

1.       Punkter til eventuelt? Kurser fra DGI om aktivering af frivillige. Udviklingsmidler fra kommunen

2.       Referatet fra sidst er godkendt

3.       Vil vi dele klubhuset med Grenaa Cykle Club? Det er bestyrelsen opfattelse, at Grenaa Cykle Club skal sende en formel ansøgning til formand Henrik Nordbek Grenaa Tennisfond og fortælle om cykelklubbens formål med ansøgningen. Herudover opfordres de til at oplyse, hvor mange medlemmer de har, hvilke faciliteter i klubhuset de vil bruge, og hvornår de har mest brug for at være i klubhuset. Det er bestyrelsens opfattelse, at Grenaa Tennisfond bør udarbejde en detaljeret lejekontrakt, som tager højde for, at der vil være flere brugere af faciliteterne, og at dette kan medføre behov for ex. mere rengøring, hvis de vil imødekomme ansøgningen.

4.       Organiseringen af bestyrelsen og udvalgene / Se Haakons bilag.

5.       Fastsættelse af pris for en vinterhaltid jævnfør vedtægterne. Haltimerne skal sættes op til 1000,- kr. af økonomiske hensyn grundet det faldende tilskud fra kommunen er det nødvendigt at øge indtægterne .

6.       Udvalgene

a.       Kassereren

i.      96 sommermedlemmer heraf 11 nye - medlemsliste er hængt op i klubhuset. Her kan man også se kontingentfrie medlemmer/ Opslag ved Niels Peter.

Haakon kontakter Tommy Sørensen fra kommunen vedr. et møde inden sommerferien. Torben, Haakon og Niels Peter deltager i mødet.

b.      Økonomiudvalget - intet nyt

c.       Baneudvalget

i.      Rengøring af hallen. Vi har fået svar fra Fonden. Vedr. den daglige rengøring. Niels Peter kontakter Sofia og aftaler nærmere med hende. Lissy aftaler med Mogens om bane vedligehold af hallen.

ii.    Der er rigeligt med græs på banerne. Vi opfordrer medlemmerne til at luge ukrudt, hver gang de har spillet på banerne. Jens opfordrer på hjemmesiden til at finde lugehandskerne frem efter spil. Lissy taler med Mogens, om vi evt. kan sprøjte en ekstra gang.

d.      Aktivitetsudvalget

i.      Aflysning af arrangementer /Anja Tennishalløj den 20. juni aflyses. 10 tilmeldinger er for lidt. Jens opfordrer på hjemmesiden til at man tilmelder sig tennishalløj den 19. sept.

e.         Klubhusudvalget der er et antal mangler / defekter, som formidles til rette

         person i fonden

f.        PR

i.      telefonliste for fejl og mangler - se vedlagte /Haakon står for opslag i klubhuset

g.       Sponsorudvalget - intet nyt

h.      Træningsudvalget

i.      K1 Kursus 16. 17. august. Kurset er i Grenaa.

7.       Eventuelt - DGI udbyder kurser -målrettet bestyrelser. Haakon undersøger, hvad det koster. Det er ikke aktuelt lige nu, men vi vil gerne have en pris til senere.

Vi har fået kommunale kroner til udvikling der købes legeredskaberne og laves en event i overensstemmelse med intentionerne i ansøgningen. Aktivitetsudvalgsformanden Anja køber redskaberne.

Tilmelding til Rigtige kvinder den første søndag i september Lissy sender folderen til Jens snarest. Jens lægger den på hjemmesiden, og Haakon lægger den ud på Facebook

8.       Næste møde er mandag den 8. Sept. Kl. 19.00

 Seedningen til klubturnering står Jens og Klaus for. Der er som bekendt klubturnering fra den 12. aug. til den 30. aug. Finaler den 30. augustJ

 

 

Referent  Lissy

21.06.2014

Bilag:

Kære MEDLEMMER af Grenaa Tennisklub

I bestyrelsen arbejder vi for tiden med at få overblik over alle de driftsopgaver, en lang række medlemmer løser for klubben i løbet af året. Det er alt fra drift af el, vand, nøglebrikker og vedligehold af anlægget til opbakning på vedligeholdsdage og andre arrangementer.

Selvfølgelig forventer alle vi medlemmer af hinanden, at alle bidrager med at få klubben til at fungere. Og Grenaa Tennisklub er en forening med meget stor medlemsopbakning.

Som medlem af en forening som Grenaa Tennisklub er det nødvendigt, at alle, i det omfang de formår,

1.       bidrager fysisk med en arbejdsindsats eller forpligter sig i bestyrelsen eller et udvalg,

2.       deltager i generalforsamlingen for at være med til at bestemme klubbens skæbne et år eller mere frem og

3.       betaler kontingent.

Vi ved, hvem der betaler kontingent, og hvem der sidder i bestyrelsen. Men vi har ikke det fulde overblik over, hvem der gerne påtager sig en eller flere af alle de andre opgaver, der skal løses i klubben. Derfor kan du skrive dig på en eller flere af listerne, såfremt du ønsker på forhånd at angive, hvilke opgaver du vil stille dig til rådighed for.

Der er behov for folk til at deltage i udvalgsarbejde, nogle der påtager sig faste opgaver som at passe et bed og igen andre til at stille sig til rådighed for at bidrage til begivenheder med for eksempel at bage kage. Vi ser selvfølgelig også meget gerne stor opbakning til vedligeholdelsesarrangementer samt klargøring af anlæg og nedtagelse af net.

Den her opfordring gælder ikke turister og gæster, som fortsat nøjes med at betale for at benytte vores anlæg.

 

På bestyrelsens vegne

Haakon Rønnow Petersen
formand for bestyrelsen


 

 

Baneudvalget

Opgave

Navn

Medlemsnummer

Telefonnummer

Formand

Lissy

529

 

Bestyrelsesmedlem

Anja

305

 

Passe et bed

 

 

 

Passe et bed

 

 

 

Passe et bed

 

 

 

Tromle baner

 

 

 

Tromle baner

 

 

 

Tromle baner

 

 

 

Tromle baner

 

 

 

Reparere net efter behov

 

 

 

Luge bane 1

 

 

 

Luge bane 2

 

 

 

Luge bane 3

 

 

 

Luge bane 4

 

 

 

Luge bane 5

 

 

 

Luge bane 6

 

 

 

Salat eller lækkert til arbejdsdage

 

 

 

Salat eller lækkert til arbejdsdage

 

 

 

Salat eller lækkert til arbejdsdage

 

 

 

Salat eller lækkert til arbejdsdage

 

 

 

Salat eller lækkert til arbejdsdage

 

 

 

Salat eller lækkert til arbejdsdage

 

 

 

Købe ind til arbejdsdage

 

 

 

Købe ind til arbejdsdage

 

 

 

Rydde op med banemanden og køre affald bort