Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 8. september 2014

Afbud fra Anne

1.       Punkter til eventuelt?

Organisering, køleskab, hovedrengøring, klubbluser til salg.

2.       Godkendelse af referatet fra sidst - referatet er godkendt

3.       Forhandlinger med kommunen om driftstilskuddet og vores krav til idrætscenterets indsats vedr. baneklargøring. Haakon m.fl. har skr. defineret, hvad der skal til for at banerne er klargjorte. Vi forventer svar i uge 37/38.

4.       DGI netværk. Ilse og Anja deltager den 30. sept. i Ebeltoft - Anja følger op på evt. tiltag efter mødet. Det er ok, at evt. tiltag koster (max. 1500, -kr)

5.       Tennisrejser - individuel tilmelding i efteråret til Mogens Spangenberg.

I foråret er det en klubrejse med fælles uge m.v. - Besked i News om mulighed for tennisrejser. Bindende tilmeldinger til Ilse i foråret 2015 - Ilse laver opslag

6.       Henvendelse fra DGI om hjælp til klubben til at få flere medlemmer - vi har et lignende tilbud fra DGI fra tidligere.

7.       Udvalgene

a.        kassereren - Regnskabsprogrammet er gået ned. Haakon sender et link med et nyt program til Niels Peter. Ungdomsspillere har fået en gratis klubtrøje.

b.       Økonomiudvalget

i.       vintersæsonen står for døren. Jens sender News ud: Info om ønske til haltimerne - krav til prioritering - same procedure as last year. Banetimerne er steget 1000, - kr

c.        baneudvalget - et par baner holdes åbne frem til nov. / dec.- 25. oktober er store oprydningsdag. Jens melder ud i NEWS

d.       aktivitetsudvalget

·         Hvordan får vi folk til at deltage i arrangementerne /Anja - vi lader det ligge til foråret og drøfter det på generalforsamlingen igen.

·         Børnekulturuge 42 /Haakon - det har vi ikke resurser til p.t. - det bliver tidligst i foråret

 

e.        Klubhusudvalget - køleskabet skiftes ud- Jan Jürgensen står for udskiftning - rigtig rengøring - en gør det selv dag den 25. oktober kl.10

f.        PR

i.       Infomateriale til VID aktivitetsdag på fredag /Haakon - idrætsdag - folder til hand outs - QR kode på klubhuset - Haakon tager hånd om det

ii.     informere om faste haltimer- Niels Peter får Aases mailadresse tilsendt (Lissy)

g.       Sponsorudvalget – intet nyt

h.       Træningsudvalget

i.       Ungdomstræning /Niels-Peter - Mikael Clausen har været på trænerkursus, det ser lovende udJdejligt med voksne trænere”, siger forældrene

8.       Eventuelt - bluser kan købes som klubbluser - se et opslag v/ Ilse - kom og prøv en klubtrøje koster 120 kr.

Organisering af klubben kom og stil dig til rådighed var vore opslag her i forsommeren. Drøftes på generalforsamlingen.

9.       Næste møde - julefrokost mandag den 12. januar kl. 17 hos Haakon og Anja.

Lørdag den 25. oktober store rydde op og rengøringsdag kl. 10 - opslag og News

 

Referent

Lissy Nørgaard

13.09.2014