Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra

bestyrelsesmøde og julefrokost

den 12. januar 2015 klokken 17.00

hos Anja og Haakon

Referat

Vi planlagde generalforsamlingen.

Punkter til eventuelt - økonomi

1.       Vi holder et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen mandag den 23. febr. kl. 19 i klubhuset

2.       Godkendelse af referat fra sidst - godkendt

3.       Generalforsamlingen

a.       På valg er

                                                              i.      Anne – ønsker ikke genvalg

                                                            ii.      Anja – ønsker genvalg

                                                          iii.      Lissy - ønsker genvalg

                                                           iv.      Haakon - ønsker genvalg

b.      Har vi forslag til kandidater i tilfælde af, at alle ikke genopstiller? Forslag Iben Olesen (Haakon kontakter Iben) – Anne Krüger og Birgitte Nørsten er forslag til suppleanter

c.       Forslag til dirigent og referent – dirigent Jørgen Olesen (Haakon kontakter Jørgen)– referent Lissy Nørgaard

d.      Har vi forslag fra bestyrelsen – se ovennævnte

e.      Dato for Generalforsamlingen – 25. marts kl. 17.30 spisning og generalforsamlingen starter kl. 19 - Jens melder ud på hjemmesiden nu

f.        Indkaldelse – Jens indkalder i News og på Hjemmesiden. Haakon sørger for opslag i Klubhuset. Dog først efter den 23. februar, hvor vi har næste bestyrelsesmøde

g.       Dagsorden – Haakon laver et udkast til den 23. februar

h.      Hvem sørger for forplejning? Det gør Ilse og Anne

i.        Styr på offentliggørelse af regnskab og revisionspåtegning – Niels Peter har opgaven, og det understreges, at regnskabet skal være revideret og godkendt i tideJ

4.       Eventuelt – Niels Peter kontakter kommunen vedr. tilskud og mailer resultatet til os - er sket

5.       Næste møde den 23. februar 2015 i Klubhuset med punkterne – se ovenfor.

 

Julefrokost

Efter bestyrelsesmødet havde vi en dejlig julefrokost hos Anja og Haakon med lækker mad. Tak for det Haakon og AnjaJ

Jens blev vinder af næste års julefrokost (Jens var en suveræn vinder af julequizzen) – juhuJ

 

Referent

Lissy Nørgaard

19.01.2015