Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 23. februar 2015

1.       Punkter til eventuelt? Der har været indbrud i klubhuset den 22. feb. mellem 18-20 Anmeldt til politiet af Niels-Peter, vi har forsikring. Ur i hallen samt andre praktiske ting, materialer fra Ilse.

2.       Referatet fra sidst blev godkendt

3.       Generalforsamling:

a.       Indhold af beretningen (Haakon):
Tak for medlemmernes indsats, medlemstallet vi har mistet 10 vintermedlemmer,110 medlemmer i alt, renovering af 2 baner, klubturnering, haltider er blevet fordelt, alle er tilfredse, vi har fået bevilliget penge til legeredskaberne, mangler svar på ansøgning om renoveringsmidler, fonden har bevilliget brusere, en medlemsplejekampagne se pkt. 9, hvervekampagne se pkt. 9, vi havde planlagt 4 fælles arrangementer, men måtte aflyse. Arbejdsdagene er gennemført med stor opbakning, tennisrejser 2 stk., nye sponsorater. Regnskabet (Niels-Peter) se bilag, som blev udleveret på mødet. Niels-Peter sørger for revision og revisorpåtegning og hænger regnskabet op i klubben 14 dage inden generalforsamlingen.

b.      Dagsorden (Haakon):
Dirigent- vi foreslår Jørgen Olesen, sekretær- forslag Lissy, Kontingentregulativ skal på som punkt, der skal vælges en formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor 1 revisor suppleant.

c.       3 punkter til høring på generalforsamlingen:
banernes tilstand, rejser, klubturnering,

d.      Indkaldelse (Haakon)
ja - med ovennævnte punkter

e.      Kandidater til medlemmer og suppleanter (Haakon, Lissy, Ilse)

f.        Kontingentændring?
Vinterkontingent foreslås hævet med 100 kr. Sommerkontingent uforandret. Vi har mistet vintermedlemmer.

g.       Jørgen har sagt ja til at være dirigent

h.      Vi drøftede ønsker om rokeringer.
Den nye bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen.

4.       DGI (Anja)
Et åbent hus arrangement - det bliver ved standerhejsningen den 25. april -   - se punkt 8. Fælles voksen træning den 17. juni i Grenaa. Vi deltager sammen med de øvrige klubber på Djursland i 6 gange fælles træning i forskellige klubber. Mik fra DGI sender en plakat til os med alle datoer. Ingen tilmelding. Vi lægger det ud på hjemmesiden, så snart det kommer.                                                                         Næste møde i DGI regi i december i Pindstrup måned. Mere herom senere

5.       Træning (Jan)
Jan og Niels-Peter undersøger muligheden for en fast ungdomstræner ved at kontakte DGI og Ebeltoft. De kontakter også Ole Dam for evt. lokal hjælp til træning

6.       Sms-kæde (Lissy)
listen på alle medlemmer med mobilnumre hentes fra bookingportalen. Vi vil forsøge os med en sms til medlemmerne, når vi har arrangementer / brug for hjælp etc.

7.       Kurser og arrangementer (Haakon)
21. marts: Kulturdag i Norddjurs 2015 på Gl. Estrup
24. marts: Førstehjælpskursus i Auning Idrætscenter
16. april: Kursus i den lovlige forening i Auning Idrætscenter (Lissy viste interesse)

8.       Åbent hus/standerhejs med børnearrangement (Anja)- se i øvrigt punkt 4
En halv sides avisannonce. Workshop for børn. Vi stiller legeredskaberne frem og giver introduktion den 25. april. Kl. 14, når vi har standerhejsning.  Lissy og Anja tager kontakt til Mogens og Valdemar vedr. klargøring af banerne.

Der skal kunne spilles tennis den 25. april.

9.       Drøftelse af medlemspleje i foråret (Haakon)
en kampagne i foråret for at tiltrække og pleje medlemmerne. Vi starter nye hold op, vi satser på en ugentlig klubdag ex. torsdag Vi skal være en 10-15 stykker, vi ved kommer – her bruger vi sms kæden til at komme i kontakt med folk.  Et forsøg i maj og juni.

10.   Eventuelt
vi nedlægger fastnettelefonen - N.P. Ringer til TDC.
2 brochurer fra Ilse blev uddelt på mødet: Savner I flere medlemmer. Klubliv i DK.
Vi har givet badmintonklubben lov til at bruge hallen i maj måned en dag om ugen. Mogens og Ole Dam vil være til stede. Tidspunktet bliver torsdage fra kl. 17-19.
Haakon bestiller et nyt låg til skraldespanden, Haakon har sat nyt toiletbræt på dame toilettet
JJ. Uret i hallen- Lissy kontakter Jan Jürgensen, vi er bekendt med, at Fonden har fået 10.000, kr. til et nyt ur

11.   Tidspunkt for første møde efter generalforsamlingen
vi mødes efter generalforsamlingen med en stram dagsorden – altså den 25. marts.

 

Referent

Lissy Nørgaard

24. febr. 2015