Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

Referat fra bestyrelsesmøde i GTK
den 29. november 2015 klokken 18.00

1.       Punkter til eventuelt? Restoprydning i hallen. Vandhane i køkken. Hyndeboks til ketsjere i hallen

2.       Godkendelse af referatet fra sidst - Godkendt

3.       Baner og anlæg

a.      Strategi og plan for banepleje og klargøring 2016 (Lissy). Haakon og Lissy har møde med Fritidskonsulent Kia Skov Rosenbrock. Punkterne a,c,d er derfor på næste gang

Skal vi søge renoveringspuljen: Ansøgning til Renoveringspuljen om højt hegn og renovering af alle hegn er indsendt. Der var deadline til puljen 30. oktober. Punktet skal på i september 2016, så vi har bedre tid, inden ansøgning evt. skal sendes af sted

b.      Ny banemand (Lissy) - punktet på næste møde

c.       To døde træer, der truer anlægget (Lissy) - punktet på næste møde, da kommunen er ved undersøge, hvem der er ansvarlig.

d.      Pleje af indendørsbane (Mogens deltager) - Mogens har fejet banen og fyldt den mængde sand på, som er nødvendigt for at banetæppet kan modstå slid. Der bliver fyldt / strøet sand på tæppet Én gang om måneden. Banen bør fejes én gang om ugen, men det kræver, at banen ikke bliver brugt timen efter.
Medlemmerne opfordres til at feje efter sig, hvis banen ikke er booket i timen, efter de er færdige med at spille. Hvor meget sand, der er på banen, styrer banemanden.

Mogens oplyser, at det koster ca. 75.000 kroner at få renoveret en udendørs bane. En fuldt renoveret bane holder 15/20 år. Tennisklubbens baner er meget ældre, og bestyrelsen opfordres til at søge midler til fuld renovering af et par baner.

Sommerklargøring af en bane koster ca. 6.000 kr. Vi bør overveje sort plastik på bane 5 i vinter, så ukrudtet bliver kvalt. Lissy har aftalt møde med Martin Leerhøj i nov. måned.

e.       Status på boldmaskinen (Niels-Peter) – Den står på Viden Djurs og er ikke funktionsduelig. Niels Peter tager hånd om sagen.

f.        Halvtag over indhak (Lissy). - Niels Peter tager det med på fondsmøde torsdag den 5. nov.

g.      Nye bænke fra Produktionsskolen eller Nærheden. - Projektet er i gang i et samarbejde med Fonden. Ilse får tilbud, og Niels Peter tager det op i Fonden

4.       Årshjul – vi er vist ikke meget videre. Måske vi skal skyde punktet igen? (Haakon) - Vi er i gang

5.       Ulykken i hallen, herunder ansvar og beredskabsplan (Lissy og Haakon) – Henrik Nordbæk, Haakon og Lissy laver et udkast til beredskabsplan på mandag den 2. nov. Kl. 10. Henrik tager udkastet med til fondsmødet torsdag den 5. nov. – vi rundsender udkastet i Bestyrelsen. Efter evt. ændringer og tilføjelser hænger vi beredskabsplanen op i klubben, hallen og lægger den på vores hjemmeside.

6.       Træning (Jan)

a.      Forslag fra Christian om udvidet træning - vi forsøger med 1 ekstra træningstime pr. måned. Jan spørger Christian. Det er det, der er råd til.

b.      Ny træner næste sommer - Christian vil gerne fortsætte

c.       (Er Christian videre med flygtningene?) - Christian spørger Erik igen, og Lissy tager kontakt til Christian for at høre resultatet. Ingen midler at søge hos Kulturstyrelsen.

7.       Evaluering af klubturneringen (Haakon) - Klubturneringen er en fed oplevelse, men vi skal vide, hvornår klubturneringskampene spilles.

Puljekampene skal spilles de sidste tre tirsdage i august måned kl. 17.

Sidste lørdag i august måned er Finaledagen

Klubturnering 2016:

Puljekampe tirsdag den 9. aug., tirsdag den 16. aug. og tirsdag den 23. aug. alle dage med start kl. 17

Finaledagen den 27. august kl. 14. 

Annonceres på Hjemmesiden nu

8.        Økonomi og medlemstal (Niels-Peter) - vi har fået 14 nye medlemmer.  Der er lige nu 30 flere medlemmer end samme tidspunkt sidste år. Niels Peter sender en reminder til vintermedlemmer fra sidste år om at få betalt kontingent.

Niels Peter opdaterer medlemslisten med e-mail adresser og mobilnumre inden næste møde

9.       Eventuelt.  - Haakon og Jens får hjælp fra tirsdagsholdet til at flytte sandkassen ind til væggen samt flytte boldkassen op på dommerstolens plads.  Ilse køber en ny ketcherkasse. Lissy bestiller Per Møller vvs til at fixe vandhane i køkkenet. Dette er efter aftale med Fonden, som betaler. Vandhanen bliver repareret onsdag den 4. nov. Kl. 14.15J

10.   Næste møde - Vi holder bestyrelsesmøde fra kl. 18-19 den 14. december. Derefter er der julefrokost for Bestyrelsen. Begge dele hos Jens, Bredgade 23.

Bemærkninger:

 

Lissy kontakter Falck og får Falckkassen fyldt op og måske bestilt et skab til Førstehjælpskassen.

Lissy beder Mogens og Poul om at sætte det sidste fag sorte hegn op.

Bilag: Ansøgning til Renoveringspuljen