Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 10. august 2015 om DGI’s tilbud om træning af minier og juniorer fra nu til 1. maj 2016.

Til stede: Anne, Niels-Peter, Jan og Haakon

Afbud: Lissy, Ilse, Anja og Jens

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at takke ja til DGI’s tilbud fra Christian Lunderskov om træning af minier og juniorer fra august 2015 til og med april 2016.

Formålet med satsningen på træning er at skaffe flere nye unge medlemmer for at sikre klubbens fremtid.

Vi beregnede i fællesskab, at udgiften i alt bliver på omtrent 30.000 kroner for den del, DGI ikke dækker. Med det estimat af antal nye medlemmer, der fremgår af tilbuddet, vil tilskud fra kommunen samt kontingent fra de ekstra medlemmer cirka opveje de 30.000 kroner. Dermed vurderer vi satsningen for at være selvfinansieret.

OVERSLAG:

Transport og honorar til træner          -30.850

Tilskud for unge under 26 år cirka       20.000

Lokaletilskud for unge cirka                     1.700

Ekstra kontingent cirka                            10.000

Jan har fået en henvendelse fra Viden Djurs om en form for sponsorat, hvor unge fra Campus Djursland indgår i træningen. Vi vurderer, at sponsoratet kan være med til at finansiere DGI’s tilbud med op imod halvdelen, altså omkring 15.000 kroner. Jan forhandler videre med Ole Svit fra Viden Djurs.

Vi har telefonisk takket ja til Christian Lunderskov, og han er også indforstået med at indgå i en eventuel aftale om unge fra Campus Djursland. Han sagde endvidere ok til, at der kun er hjælpetræner på om torsdagen og ikke tirsdag.

Michael Clausen har sagt ja til at være hjælpetræner.

Jan forhandler sponsorat og aftaler nærmere med Ole Svit fra Viden Djurs.

Jan vil være til stede på torsdag den 13. august klokken 16, når Christian træner for første gang.

Niels-Peter sørger for, at der reserveres hal og baner til træningen.

Niels-Peter informerer de små om, at der er træning torsdag fra klokken 16.

Formanden vil skrive en avishistorie til lokalpressen om klubbens satsning på professionel træning.

EVENTUELT:

Haakon sørger for, der bliver meldt ud, at der ikke skal låses mere i klubhuset om natten, så turister kan komme ind.

Haakon
formand