Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Bestyrelsesmøde den 17.05 2011 i GTK i klubhuset.

 

Mødt var Torben Bach Sørensen, Ilse Christensen, Betty Carl, Bente Bøgh, Klaus Elkjær Jepsen samt

webmaster Jens Aarkrog. Fra Grenaa  Tennis Fond var mødt Henrik Nordbek. Kl. 15.00 møder Niels-Peter

Meldgaard.

Henrik fra Fonden fremkommer med udkast ang.  opgave- og udgiftsfordeling i forbindelse med

driften af hallen og klubhuset.

Efter drøftelse kommer Henrik med et nyt detaljeret udkast til vedtagelse i klubben.

TRÆNING:  Klaus har styr på træningsdagene og trænere.

                             Halid har indkøbt 20 ketchere samt net og bolde. Til DGI,s fællestræning 14.05 deltog

                             7 af klubbens børn.

BANERNE:        Mogens Buhl Christensen har påtaget sig at pleje og vedligeholde banerne.

                             De sidste baner færdiggøres  efterhånden helt med tromling og grus.

                             Torben tager spørgsmålet op om græsslåning på et møde mellem kommunen (Tommy

                             Sørensen) og Idrætscentret – Simon fra GIC vil tale med  V.Haumand om skråningen og

                             meddele det til Bente.

AKTIVITETER:  Ilse har kontaktet Mik fra DGI,  og der er taget kontakt til skolerne om tilbud om en dag

                             med tennis. Mølleskolen kommer over 3 dage og 24.05 kommer Vestre skole med rigtig

                             mange børn. Arrangementet er en DGI aktivitet og koster ikke GTK udgifter.

                             Dersom børnene fra skolerne ønsker at fortsætte med at spille gives de et specialtilbud på

                             200 kr, for minier og 300 kr for juniorer for resten af sommersæsonen.

                             Omdeling af flyers er i gangsat til åbent hus 24.05 og 25.05. Trykning er foretaget af Johnsen

                             Offset.

ØKONOMI:      der er pt 62 betalende medlemmer – en nedgang i forhold til samme tidspunkt sidste år.

                             Der var spørgsmål til en regning fra  El-con om opsætning af spots på hallen.

                             Der ophænges liste over, hvem der  er kontingentfri.

DIVERSE:           Der skal være opslag om spil i hallen ved regnvejr. Man kan ALENE spille 1 time, hvis der

                             venter andre.

                             Legepladsen er ved at være rådden – der skal foretages  afspærring eller reparation evt.

                             senere nedtagning.

                             Der skal indhentes børneattester på Niels-Peter og Claus.  Torben foretager det fornødne.

                             Jens har klicheen til etiketter til Court Fee kuverter og sender dem til Betty.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til mandag den 15.08 2011 kl. 19.30