Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra bestyrelsesmøde 14/12 2015

Deltagere: Haakon, Jens, Jan, Ilse, Anja, Lissy afbud Niels Peter

1.       Lissys udkast til beredskabsplan til ophængning i hallen og klubhuset. Evt. Rettelser. Beredskabsplanen m. bilag er vedlagt referatet. Beredskabsplanen forside bliver hængt op i hallen og i klubhuset sammen med navneliste. De øvrige bilag opbevares sammen med referater m.v.

Lissy sender Beredskabsplanen til Kommunen/Kia Skov fritidskonsulent og Fonden

Haakon orienterede om personskaden i hallen og gav bestyrelsen en status. Grenaa Tennisklub er forsikret hos Tryg, og skadeanmeldelsen er sendt til Tryg, som tager over herfra. Grenaa Tennisklub er ansvarlige for at inventaret i hallen er sikkert og i orden.

2.       Diverse status fra udvalg – orientering. – Haakon og Lissy har haft et møde med Kia Skov Rosenbrock fritidskonsulenten i Norddjurs Kommune og afholder et møde med GIC efter jul vedr. klargøring af baner.

Nyt højt hegn ved bane 3 bliver etableret inden jul. Udviklingspuljen betaler.

3.       Første spadestik til generalforsamling – hvem genopstiller og eventuelt tema. Ilse og Jan genopstiller ikke. Vi er sandsynligvis nødt til at lade kontingentet stige, da klubben har en del udgifter til praktiske opgaver, som vi må betale os fra at få lavet.

Generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 18. Dagsorden skal ud senest 1. marts. Haakon kontakter Jørgen Olesen dirigent og Niels Peter kasserer, inden vi annoncerer datoen på hjemmeside m.v.

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 22. februar kl. 19 i klubhuset. Haakon kontakter Niels Peter, så vi har regnskabet til dette møde.

4.       Stor tak til Jens for en herlig julefrokost med fantastisk mad og drikkeJ - det blev besluttet, at næste års julefrokost er hos?????

 

Lissy 16.12.2015