Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Indkaldelse til generalforsamling i
Grenaa Tennisklub

 

Onsdag den 16. marts 2016 klokken 19.00 er der generalforsamling i Grenaa Tennisklub.

Dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Formandens beretning

4.       Kassererens beretning

5.       Medlemmernes tilbagemelding til bestyrelsen om ønsker og behov for klubarrangementer

6.       Bestyrelsen foreslår et tillægspunkt til vedtægterne om beredskabsplanen:
§ 6 punkt 4 under Bestyrelsen: ”Beredskabsplanen ajourføres af bestyrelsen inden generalforsamlingen”

7.        Indkomne forslag

8.       Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslår, at sommerkontingent og vinterkontingent bevares det kommende år

9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels-Peter modtager genvalg

Ilse er på valg og genopstiller ikke
Jan er på valg og genopstiller ikke

10.   Valg af bestyrelsessuppleanter

11.   Valg af revisor

12.   Valg af revisorsuppleant

13.   Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden, Haakon, på haakonronnow@gmail.com senest den 8. marts 2016.

 

Kom og vær med til at bestemme, hvordan din forening skal drives det kommende år!

 

Til generalforsamlingen er der en let anretning.