Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   11-06-18

 

Referat fra generalforsamling i
Grenaa Tennisklub den 16. marts 2016

 

Onsdag den 16. marts 2016 klokken 19.00 blev der afholdt generalforsamling i Grenaa Tennisklub.

Dagsorden

1.       Valg af dirigent. Medlemmerne valgte Jørgen Olesen

2.       Valg af referent.  Lissy Nørgaard blev valgt og dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i News og på hjemmesiden

3.       Formandens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag.

Input fra medlemmerne: god idé at kræse lidt mere for medlemmerne.

Beretningen blev efter lidt småsnak enstemmigt godkendt.

4.       Kassererens beretning. Regnskabet er vedlagt som bilag.  Kassereren gennemgik regnskabet og derefter blev det enstemmigt godkendt.

5.       Medlemmernes tilbagemelding til bestyrelsen om ønsker og behov for klubarrangementer. Enkelte medlemmer fremhæver tennisrejser, tennisskole for voksne, tennisdating, hvor man sættes sammen med andre spillere på samme niveau. Målrettet fællestræning ex. serv blev også luftet Fællestræning med Jørgen en oplagt mulighed. En forælder efterlyser i en mail til bestyrelsen muligheden for små turneringer for de yngste spillere. Denne opfordring går videre til spilleudvalget / turneringsudvalget.

6.       Bestyrelsen foreslår et tillægspunkt til vedtægterne om beredskabsplanen:
§ 6 punkt 4 under Bestyrelsen: ”Beredskabsplanen ajourføres af bestyrelsen inden generalforsamlingen”. Forslaget blev enstemmigt godkendt

7.        Indkomne forslag et forslag. Der var ingen indkomne forslag

8.       Vedtagelse af kontingentregulativ
Bestyrelsen foreslår, at sommerkontingent og vinterkontingent bevares det kommende år.

Det blev enstemmigt godkendtJ

9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels-Peter modtager genvalg. Niels Peter er genvalgt

Ilse er på valg og genopstiller ikke. Birgitte Nørsten blev valgt
Jan er på valg og genopstiller ikke. Anne Krüger blev valgt

10.   Valg af bestyrelsessuppleanter. 1. Suppleant Preben Jørgensen. 2. suppleant Elsebet Holt

11.   Valg af revisor.  Aase Hansen blev genvalgt

12.   Valg af revisorsuppleant.  Erik Svendsen ønskede ikke genvalg. Mogens Buhl blev valgt

13.   Eventuelt.  Poul Erik Have havde sendt en mail til dirigenten vedr. bookingsystemet . Problemstillingen behandles på næste bestyrelsesmøde.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afviklet i god ro og orden.

Haakon Rønnow takkede herefter Ilse og Jan for et flot og stort arbejde for klubben.

 

Referent

Lissy Nørgaard

17.03.2016